Violet
Dethi

MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tin tức thư viện

  Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

  12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
  Xem tiếp

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

  Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

  ke hoach bdtx ca nhan 2019

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lưu Bình Giang (trang riêng)
  Ngày gửi: 06h:49' 20-09-2019
  Dung lượng: 77.5 KB
  Số lượt tải: 40
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN ĐĂK MIL
  TRƯỜNG THCS: NGUYỄN HUỆ
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
   Số: 01 /KHNTr- BDTX
   Đăk Mil, ngày 12 tháng 05 năm 2018
  

  KẾ HOẠCH
  Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018 – 2019
     
  Căn cứ kế hoạch số 177/KH-GDĐT ngày 04 tháng 05 năm 2018 của Phòng Giáo dục & Đào tạo về việc xây dựng chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí và giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2018 – 2019.
  Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Mil. Trường THCS Nguyễn Huệ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018 – 2019 như sau:
   I. Mục đích, yêu cầu bồi dưỡng.
  1.Giúp cán bộ quản lý(CBQL), giáo viên qua học tập bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp theo yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
  2. Nhằm phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng; năng lực tự đánh giá; năng lực tổ chức, quản lý tự học, tự bồi dưỡng của CBQL và giáo viên trong nhà trường nhằm đảm bảo yêu cầu giáo dục trong giai đoạn mới.
  II. Đối tượng BDTX:
  Tất cả cán bộ, giáo viên trường THCS Nguyễn Huệ.
  III. Nội dung và thời lượng bồi dưỡng:
  1. Khối kiến thức bắt buộc (gồm nội dung bồi dưỡng 1 và 2).
  1.1.Nội dung bồi dưỡng 1: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học.
  -Thời lượng : 30 tiết/ năm học.
  -Nội dung :
  Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 và lần thứ 7 BCH TW Đảng khóa XII.
  Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo, lối sống, ‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;
  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên.
  Các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của UBND tỉnh Đăk Nông, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông; Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Đăk Mil.
  1.2.Nội dung bồi dưỡng 2: Đáp yêu cầu thực hiện nhiệm vụ giáo dục của địa phương theo năm học.
  - Thời lượng : 30 tiết/năm học.
  -Nội dung : Những vấn đề kinh tế, xã hội ở địa phương, chương trình, kế hoạch Nghị quyết của đảng bộ địa phương.
  2. Khối kiến thức tự chọn (gồm nội dung bồi dưỡng3).
  Nội dung bồi dưỡng 3: Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên
  - Thời lượng : 60 tiết/năm học.
  - Nội dung : Nhà trường thực hiện bồi dưỡng theo các mô đun cụ thể như sau:

  Mã mô đun
  Tên và nội dung Môđun
  Mục tiêu bồi dưỡng
  Thời gian tự học
  (tiết)
  Thời gian học tập trung
  ( tiết )
  
  
  
  
  
  Lý thuyết
  Thực hành
  
  THCS
  06

  Xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS
  1.Các biện pháp xây dụng môi trường học tập truyền thống cho học sinh THCS.
  2. Các biện pháp xây dụng môi trường học tập hiện đại cho học sinh THCS có ứng dụng Công nghệ thông tin
  3. Thực hành các biện pháp xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS

  Giúp giáo viên THCS nắm vững những kỷ năng lý thuyết và có kỷ năng thành thạo trong việc xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS
  


  11
  


  2
  


  2
  
  THCS
  17
  Tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng
  1.Các khái niệm cơ bản như : Thông tin, tìm kiếm, xử lí thông tin.
  2.Phương pháp, kỷ thuật tìm kiếm, khai thác và xử lí thông tin phục vụ bài giảng bằng phần mềm tin học thông thường.
   Hiểu được các khái niệm cơ bản như thông tin, tìm kiếm, xử lí thông tin.
  Nắm được phương pháp, kỷ thuật tìm kiếm, khai thác và xử lí thông tin phục vụ bài giảng.
  Có ý thức tìm kiếm, khai thác, xử lí thông tin trong thiết
   
  Gửi ý kiến