Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Chuyên đề Pt mũ và Pt logarit hay

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần đình cư
Ngày gửi: 05h:59' 13-10-2019
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 2101
Số lượt thích: 5 người (Nguyễn Ngọc Phú, Võ Ngọc Hân, Nguyễn Ngọc Lâm, ...)
CHUYÊN
ĐỀ 12
PHƯƠNG TRÌNH MŨ, PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT

MỤC LỤC
PHẦN A. CÂU HỎI 2
Dạng 1. Phương trình logarit 2
Dạng 1.1 Phương trình cơ bản 2
Dạng 1.2 Biến đổi đưa về phương trình cơ bản 4
Dạng 1.3 Giải và biện luận phương trình logarit bằng phương pháp đưa về cùng cơ số 6
1.3.1 Phương trình không chứa tham số 6
1.3.2 Phương trình chứa tham số 7
Dạng 1.4 Giải và biện luận phương trình logarit bằng phương pháp đặt ẩn phụ 7
1.4.1 Phương trình không chứa tham số 7
1.4.2 Phương trình chứa tham số và dùng định lý vi-et để biện luận 8
1.4.3 Phương trình chứa tham số và dùng phương pháp cô lập m để biện luận 9
Dạng 1.5 Giải và biện luận phương trình logarit chứa tham số bằng phương pháp cô lập tham số 10
Dạng 1.6 Giải và biện luận phương trình logarit bằng phương pháp hàm số 10
Dạng 1.7 Giải và biện luận phương trình logarit bằng phương pháp khác 10
Dạng 2. Phương trình mũ 11
Dạng 2.1 Phương trình cơ bản 11
Dạng 2.2 Giải, biện luận phương trình mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ 13
2.2.1 Phương trình không chứa tham số 13
2.2.2 Phương trình chứa tham số và dùng định lý vi-et để biện luận 15
2.2.3 Phương trình chứa tham số và dùng phương pháp cô lập m để biện luận 17
Dạng 2.3 Giải và biện luận phương trình mũ bằng phương pháp logarit hóa 18
Dạng 2.4 Giải và biện luận phương trình mũ bằng một số phương pháp khác 19
Dạng 2.5 Phương pháp hàm số 19
Dạng 3. Phương trình kết hợp của mũ và logarit 19
Dạng 3.1 Giải và biện luận bằng phương pháp đặt ẩn phụ 19
Dạng 3.2 Giải và biện luận bằng phương pháp cô lập m 20
Dạng 3.3 Giải và biện luận bằng phương pháp hàm số 21
PHẦN B. LỜI GIẢI THAM KHẢO 21
Dạng 1. Phương trình logarit 21
Dạng 1.1 Phương trình cơ bản 21
Dạng 1.2 Biến đổi đưa về phương trình cơ bản 27
Dạng 1.3 Giải và biện luận phương trình logarit bằng phương pháp đưa về cùng cơ số 32
1.3.1 Phương trình không chứa tham số 32
1.3.2 Phương trình chứa tham số 35
Dạng 1.4 Giải và biện luận phương trình logarit bằng phương pháp đặt ẩn phụ 41
1.4.1 Phương trình không chứa tham số 41
1.4.2 Phương trình chứa tham số và dùng định lý vi-et để biện luận 43
1.4.3 Phương trình chứa tham số và dùng phương pháp cô lập m để biện luận 46
Dạng 1.5 Giải và biện luận phương trình logarit chứa tham số bằng phương pháp cô lập tham số 50
Dạng 1.6 Giải và biện luận phương trình logarit bằng phương pháp hàm số 52
Dạng 1.7 Giải và biện luận phương trình logarit bằng phương pháp khác 53
Dạng 2. Phương trình mũ 57
Dạng 2.1 Phương trình cơ bản 57
Dạng 2.2 Giải, biện luận phương trình mũ bằng phương pháp đặt ẩn phụ 62
2.2.1 Phương trình không chứa tham số 62
2.2.2 Phương trình chứa tham số và dùng định lý vi-et để biện luận 69
2.2.3 Phương trình chứa tham số và dùng phương pháp cô lập m để biện luận 79
Dạng 2.3 Giải và biện luận phương trình mũ bằng phương pháp logarit hóa 84
Dạng 2.4 Giải và biện luận phương trình mũ bằng một số phương pháp khác 85
Dạng 2.5 Phương pháp hàm số 87
Dạng 3. Phương trình kết hợp của mũ và logarit 88
Dạng 3.1 Giải và biện luận bằng phương pháp đặt ẩn phụ 88
Dạng 3.2 Giải và biện luận bằng phương pháp cô lập m 91
Dạng 3.3 Giải và biện luận bằng phương pháp hàm số 95

PHẦN A. CÂU HỎI
Dạng 1. Phương trình logarit
Dạng 1.1 Phương trình cơ bản
(ĐỀTHAMKHẢOBGD&ĐTNĂM2018-2019)Tập nghiệm của phương trình /là :
A. / B. / C. D. 
(ĐỀMINHHỌAGBD&ĐTNĂM2017)Giải phương trình 
A. 
 
Gửi ý kiến