Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Chuyên đề giải phương trình

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Hà Phương
Ngày gửi: 06h:19' 19-10-2019
Dung lượng: 1.8 MB
Số lượt tải: 2414
Số lượt thích: 1 người (Huyen Tran)
TOÁN 10
PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC NHẤT, BẬC HAI


0D3-2


MỤC LỤC
A. CÂU HỎI 1
1. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN TRONG DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI 1
1.1 PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT 1
1.2 PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2 2
2. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU 2
3. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN DƯỚI CĂN 3
4. ÁP DỤNG ĐỊNH LÍ VI-ET GIẢI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH BẬT HAI 6
5. GIẢI VÀ BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH CHỨA THAM SỐ 7
5.1 GIẢI VÀ BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH CÓ n NGHIỆM 7
5.1.1 ĐIỀU KIỆN CÓ NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT 7
5.1.2 ĐIỀU KIỆN CÓ NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI 7
5.1.3 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI 8
5.1.4 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA MẪU 9
5.1.5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN 10
5.1.6 PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO 11
5.2 GIẢI VÀ BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH CÓ NGHIỆM THỎA MÃN YÊU CẦU CHO TRƯỚC 12
B. LỜI GIẢI THAM KHẢO 15
1. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN TRONG DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI 15
1.1 PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT 15
1.2 PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2 17
2. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU 18
3. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN DƯỚI CĂN 19
4. ĐỊNH LÍ VI-ET VÀ ỨNG DỤNG 27
5. GIẢI VÀ BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH CHỨA THAM SỐ 28
5.1 GIẢI VÀ BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH CÓ n NGHIỆM 28
5.1.1 ĐIỀU KIỆN CÓ NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT 28
5.1.2 ĐIỀU KIỆN CÓ NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI 29
5.1.3 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI 31
5.1.4 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA MẪU 34
5.1.5 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA CĂN 35
5.1.6 PHƯƠNG TRÌNH BẬC CAO 41
5.2 GIẢI VÀ BIỆN LUẬN PHƯƠNG TRÌNH CÓ NGHIỆM THỎA MÃN YÊU CẦU CHO TRƯỚC 44


PHẦN A. CÂU HỎI
DẠNG 1. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN TRONG DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI
DẠNG 1.1 PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT

Câu 1. (THPTNhữVănLan-HảiPhòng-HọckỳI-2019)Phương trình có nghiệm là:
A. . B. . C. . D. .
Câu 2. Cho phương trình . Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Phương trình vô nghiệm.
B. Phương trình có đúng một nghiệm.
C. Phương trình có đúng hai nghiệm phân biệt.
D. Phương trình có vô số nghiệm.
Câu 3. Phương trình sau có bao nhiêu nghiệm 
A. . B. . C. . D. Vô số.
Câu 4. Giả sử là một nghiệm lớn nhất của phương trình . Mệnh đề nào sau đây ĐÚNG?
A. . B. . C. . D. .
Câu 5. Phương trình có bao nhiêu nghiệm?
A. B. . C. . D. Vô số.
Câu 6. Phương trình có tập nghiệm là
A. . B. . C. . D. .
Câu 7. Phương trình có hai nghiệm . Tính 
A. . B. . C. . D. .
Câu 8. (HKI-SởVĩnhPhúc-2018-2019)Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình .
A. . B. . C. . D. .
Câu 9. (THIHK1LỚP11THPTVIỆTTRÌ2018-2019)Tập nghiệm của phương trình là:
A. . B. . C. . D. .
Câu 10. Gọi là hai nghiệm của phương trình sao cho . Tính .
A. . B. . C. . D. .
Câu 11. Phương trình có bao nhiêu nghiệm nguyên?
A. 3. B. 0. C. 2. D. 1.
Câu 12. Số nghiệm của phương trình là
A. . B. . C. . D. .
DẠNG 1.2 PHƯƠNG TRÌNH BẬC 2

Câu 13. (HKIXUÂNPHƯƠNG-HN)Tổng các nghiệm của phương trình sau là:
A. . B. . C.. D. .
Câu 14. Tính tổng tất cả các nghiệm
 
Gửi ý kiến