Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 3 (Chính thức). Đề thi chọn HSG

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trihj Thảo Nguyên
Ngày gửi: 20h:07' 05-11-2019
Dung lượng: 32.5 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 người
I. Choose the odd one out.
1. A. small 
B. big 
C. large 
D. nice

2. A. doll 
B. robot 
C. ball 
D. book

3. A. how 
B. who 
C. we 
D. what

4. A. blue 
B. white 
C. black 
D. ball

5. A. classroom 
B. library 
C. playground 
D. house

II. Choose the best answer.
1. Andy is my friend. ………… is short.
A. It
B. she
C. he
D. you
2. What are these? They are ……………….
A. Pencil cases
B. notebook
C. crayon
D. table
3. Mrs Lan is my ………………..
A. Father
B. mother
C. grandfather
D. brother
4. He is ………… boy.
A. An
B. a
C. this
D. two
5. She is my sister. She is a pretty ……………..
A. Boy
B. girl
C. brother
D. father
6. What ………….. is this? It’s orange.
A. Orange
B. color
C. many
D. apple
7. How many crayons? ……………… crayon.
A. Four
B. one
C. two
D. three
8. What are they doing? – They are…….. with paper boat.
A. doing
B. making
C. playing
D. going
9.What’s Mai doing? – She’s ……………….
A. play cycling
B. cycling
C. cycles
D. cycle
10. What is the ………….. like today?
A. activity
B. colour
C. weather
D. summer
III. Read and write
1. Two + three = ………
2. Seventy five – thirty seven = …………..
3. Thirteen + seven =…………………….
4. Six x nine = ………………
5. Sixty five + fourteen =………….
6. Twelve x five =………………
7. Eighty – twenty three = …………… .
8. Forty five : nine = ……………
9. Ninety six – fifty two = …………….
10. Sixty nine : three = …………
IV. Do the tasks.
A. Read and complete the passage.
playing  -  is playing   -  is   -   is watching    -   listening   -   are
My name’s Quan. Today my family (1)………at home. We (2)………… in the living room. My father (3)……….TV. My mother is (4)………..the piano. My brother is (5)……to music and I’m playing video games.
B. Read the passage again and answer the questions.
1.Where is Quan’s family?
…………………………………………………………………………
2.What are his parents doing now?
…………………………………………………………………………
3.What is his brother doing now?
…………………………………………………………………………
V. Make questions for these sentences.
1. I have three cats.
2. Binh has three trucks.
3. Yes, she does. She like goldfish.
4. Yes, I do. I have two parrots.
5. It’s rainy in Ho Chi Minh city.
VI. Reorder the words to make sentences.
1. lot / I / have / pets / a / of /.
2. are / cage / The / in / parrots / the / .
3. goldfish / Where / are / the / ?
4. fish tank / cats / are / The / behind / the /.
5. Do / have / trucks / you / any / ?

 
Gửi ý kiến