Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ngô Thị Phượng
Ngày gửi: 09h:26' 15-12-2019
Dung lượng: 86.5 KB
Số lượt tải: 1371
Số lượt thích: 0 người
MATRIX
THE FIRST SEMESTER EXAMINATION (Grade 7)
Time allotted: 60 minutes


Part/ Section/
Q. no.
Q. levels

Text types/ Materials/ Situations
Language sub-skills
Q. Types


Kno
Com
LowApp
Hi
App
A. LISTENING
I.
Q.1
Q.2
Q.3
Q.4X
X
X
X
Community service


- volunteer
- community
- self – confident
- happy

- Fill in the blanks

No. of items: 4
Mark allocated: 1
4
1
B. USE OF LANGUAGE
-


I. Odd one out
Q.1
Q.2
Q.3
Q.4


X
X
X
X

Pronunciation
Sounds:
- /k/
- /ə/
- /i:/

Odd one out

No. of items: 4
Mark allocated: 1
 4
1
II. Vocabulary
Q.1
Q.2
Q.3
Q.4
Q.5
Q.6


X
X
X
X
X
X- Ask about quanlity

- Adverb of result
- Gerund
- Noun of career
- Simple past


- any/ some
- How many…?
- so
- love+ V-ing
- composer
- S+ V2/ Ved

Choose the best answer

No. of items: 6
Mark allocated: 1.5
6
1.5
III. Grammar
Q.1
Q.2
X
X
Present perfect and
Simple past


- S + have/has+V3
- S+ V2/Ved

Supply the correct tenses

No. of items: 2
Mark allocated: 0,5

2 0,5


C. Reading
I.
Q.1
Q.2
Q.3
Q.4

II.
Q.1
Q.2
Q.3
Q.4


X
X
X
X


X
X
X
X

- The passage about Chaplin- The average lifespan of the Japanese- Scanning
- Wh- questions:
What
How
- Yes/ No question : Do…?


- Fill in the blanks- Answer the questions

No. of items: 8
Mark allocated: 2

4
1
4
1


D. WRITING
I. Rewrite the sentences
Q.1
Q.2
Q.3
Q.4
II. Write a short paragraph
Q.1
Q.2
Q.3
Q.4


X
X
X
X


X
X
X
X
- Rewrite sentences

- Write a dish in Viet Nam

- What…
- adverb clause of reason : because
- is not as….as
- Expressing agreement: too


-Rewrite sentences using the provided words


Writing

No. of items: 8
Mark allocated: 28
2


Total items: 32

Total marks: 8

14

3,5

6

1,5

12

3ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN: TIẾNG ANH – LỚP 7 (thí điểm)
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên: ………………………………………………………………………………..... Lớp: ………………………………..

A. LISTENING: Listen and fill in the blanks with the words you hear (1 pt)
Reporter: So Phuc, why do you (1)…………..….?
Phuc: I volunteer because it makes a different in our (2)……………… we
encourage people to protect the environment
 
Gửi ý kiến