Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề cương ôn thi

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bảo Bảo
Ngày gửi: 23h:53' 18-02-2020
Dung lượng: 24.7 KB
Số lượt tải: 133
Số lượt thích: 0 người
2. TRUNG
* Dạng trung bình cộng một dãy số:
Bài 1: Tìm TBC các số chẵn có 2 chữ số ?
Bài giải: Số chẵn có 2 chữ số là từ 10 đến 98. Vậy TBC các số chẵn đó là: (10 +98):2 = 54
Bài 2: Tìm trung bình cộng của các số lẽ có 3 chữ số ?
Bài giải: Số lẽ có 3 chữ số là từ 101 đến 999. Vậy TBC các số lẽ đó là: (101+ 999):2 = 550
Bài 3: Tìm TBC các số lẽ nhỏ hơn 2014 ?
Bài giải: Các số lẽ đó là từ 1; 3; 5; 7; …. . đến 2013.
Vậy TBC các số lẽ là: (2013+1) : 2= 1007
Bài 4: Tìm trung bình cộng của tất cả các số có hai chữ số, mà chia hết cho 4 Bài giải: Các số có hai chữ số chia hết cho 4 gồm: 12; 16; 20; …….; 92; 96. Trung bình cộng của tất cả các số có hai chữ số, mà chia hết cho 4 là: (12+96) : 2 = 54.
Đáp số: 54
* Các dạng khác về TBC:
Bài 1:Trung bình cộng của 3 số lẻ liên tiếp bằng 95 thì số lớn nhất trong ba số đó là bao nhiêu?
Bài giải
Sơ đồ:

Số lớn nhất trong ba số là: 95 + 2 = 97
Bài 2: Trung bình cộng của n số là 80, biết 1 trong các số đó là 100. Nếu bỏ số 100 thì trung bình cộng các số còn lại là 78. Tim n. Bài giải: 100 nhiều hơn TBC của n số là: 100 – 80 = 20. Do 20 này lấy đi ở các số còn lại nên TBC các số còn lại chỉ còn 78. Nhỏ hơn TBC ban đầu là: 80 – 78 = 2. Vậy n là: 20: 2 + 1 = 11 (số) . Đáp số: n = 11 Bài 3: Trung bình cộng của 7 số là 49. Nếu cộng thêm 1 vào số đầu tiên, 2 vào số thứ hai, 3 vào số thứ 3, cứ như thế thêm 7 vào số thứ 7 thi trung bình cộng của các số mới là bao nhiêu? Bài giải:Tổng của 7 số là: 49 x 7 = 343; Tổng các số từ 1 đến 7 là: (1+7) x7: 2= 28 Tổng mới là: 343 + 28 = 371. Trung bình cộng các số mới là: 371: 7 = 53  Bài 4:Một lớp học có 30 HS có tuổi trung bình là 10. Nếu tính thêm cả cô giáo thì tuổi TB của cô và 30 HS là 11. Tính tuổi của cô ?
Bài giải: Tổng số tuổi của 30 HS là: 30 x 10 = 300
Tổng tuổi của cô và 30 HS là: 31 x 11 = 341. Tuổi cô giáo là: 341 – 300 = 41
Bài 5: Một đội gồm 3 tổ tham gia sửa đường. Tổ 1 sửa được nhiều hơn trung bình cộng số mét đường của cả 3 tổ là 12m. Tổ 2 sửa được nhiều hơn trung bình cộng số mét đường của tổ 2 và tổ 3 là 8m. Tổ 3 sửa được 60m đường. Hỏi cả đội đó sửa được bao nhiêu mét đường? Bài giải: Trung bình cộng của tổ 2 và tổ 3: 60+8 = 68 (m). Tổ 2 sửa được: 68 + 8 = 76 (m) Trung bình cộng cảu cả 3 tổ: (60 + 76 + 12) : 2 = 74 (m). Tổ 1 sửa được: 74 + 12 = 86 (m) Cả ba tổ sửa được: 86 + 76 + 60 = 222 (m). Đáp sô: 222 m. =============================================================
BÀI TẬP THỰC HÀNH
Câu 1: Tìm TBC tất cả các số tự nhiên liên tiếp từ 1; 2; 3 …đến 2015 ?
Câu 2: Trung bình cộng của các số trong dãy số: 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; … ; 2012 ; 2014 là : ………..
Câu 3:Trung bình cộng của các số có 3 chữ số chia hết cho 3 là: ………..….
Câu 4:Trung bình cộng của các số chia hết cho 3 nhỏ hơn 2015 là: ………..….
Câu 5:Trung bình cộng của các số chia hết cho 5 nhỏ hơn 2014 là: ………..….
Câu 6:Trung bình cộng của các số chia hết cho 2 và 5 nhỏ hơn 2014 là: ………..….
Câu 7: Trung bình cộng của các số có 2 chữ số lớn hơn 90 là : ……….......….
Câu 8:Tìm trung bình cộng của các số tròn chục có hai chữ số là : ……….......…. Câu 9:Tổng của 5 số lẻ liên tiếp bằng 10065. Vậy số bé nhất trong 5 số đó là : ………..….
Câu 10: Tùng có
 
Gửi ý kiến