Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 5. Đề thi chọn HSG

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thanh Phong
Ngày gửi: 20h:24' 28-02-2020
Dung lượng: 62.5 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ TT MINH LƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG TH MINH LƯƠNG 3
* Minh Lương, ngày 28 tháng 02 năm 2020


BẢN CAM KẾT
TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN, PHẤN ĐẤU NĂM 2020
( Ban hành kèm theo Kế hoạch số 50-KH/ĐU, ngày 18-2-2020 của
Ban Thường vụ Đảng ủy)
-----------------

Họ và tên: Trần Thanh Phong Sinh ngày: 12/08/1981
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Minh Lương 3
Chức vụ đảng : Phó Bí thư
Chức vụ chính quyền, đoàn thể: P. Chủ tịch Công đoàn
Sinh hoạt Đảng tại Chi bộ: Trường Tiểu học Minh Lương 3
Sau khi nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị,Nghị quyết, quy định của Đảng, như: Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và học tập chuyên đề năm 2020 “ Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tôi xin cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu trong năm 2020 cụ thể như sau:
1. Về kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị
*Về tư tưởng chính trị:
- Kiên định với đường lối của Đảng, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quán triệt tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp.
- Luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, phục tùng sự phân công và điều động công tác của Đảng.
- Luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngừng nghiên cứu học tập, tuyên truyền, vận động người thân cùng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng và chính sách nhà nước.
- Không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
- Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhất là những mô hình mới, kinh nghiệm hay; khuyến khích phát triển tư duy lý luận phù hợp với đường lối đổi mới của Đảng. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học lý luận chính trị gắn với ứng dụng thực tế, tăng cường chất lượng dạy và học.
- Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hoàn thiện quy chế đánh giá bản thân một cách khoa học, phù hợp.
- Bản thân đã thực hiện tốt tự phê bình và phê bình ở chi bộ một cách thẳng thắn, trung thực với tư cách là đảng viên, luôn có tinh thần tự phê bình và phê bình cao, luôn ý thức xây dựng được một tập thể vững mạnh có sự thẳng thắn trong phê bình, tự phê bình, từng cá nhân đều sống và làm việc theo pháp luật.
*Về phẩm chất đạo đức, lối sống :
- Trong công tác, trong cuộc sống hàng ngày cũng như tại nơi cư trú tôi luôn luôn có ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng trong sáng, chân chính; luôn làm gương cho gia đình, quần chúng nhân dân noi theo.
- Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống người đảng viên. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm chỉnh chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
- Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực của một người giáo viên.
- Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, chấp tốt hành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.
- Kiên quyết chống lại chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng và lãng phí.
- Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.
- Hết lòng chăm lo, xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ.
- Luôn thương yêu, hợp tác, hướng dẫn và giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.
- Không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác.
- Tham gia tốt công tác xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể nơi công tác và nơi cư
 
Gửi ý kiến