Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Chủ đề Dòng điện Fuco và Hiện tượng Tự cảm

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thach Binh Thuon
Ngày gửi: 07h:36' 30-03-2020
Dung lượng: 89.5 KB
Số lượt tải: 104
Số lượt thích: 1 người (Hồng Vân Mộng)

KIẾNTHỨC:
Định nghĩaDòngđiện FU-CO:
Dòngđiệncảmứngđược sinhratrongkhốivậtdẫnkhivậtdẫnchuyểnđộngtrong
từtrường(hayđượcđặttrongtừtrường)biếnđổitheothờigianlà dòngđiệnFU-CO.
Tác dụngcủadòngđiện FU-CO.
Mộtvài ứngdụngdòngđiện FU-CO.
Gâyralựcđể hãmchuyểnđộngtrongthiếtbi máy móchaydụngcụ.
Dùngtrongphanhđiệntừcủa xecótảitrọnglớn.
NhiềuứngdụngtrongCôngtơđiện.
Mộtvàiví dụvề trườnghợp dòngđiện FU-CO cóhại.
Làmnóngmáymóc,thiết bị.
Làmgiảmcôngsuất củađộngcơ.
Địnhnghĩahiện tượngtựcảm:
Hiệntượngcảmứngđiệntừtrongmộtmạchđiệndochínhsựbiếnđổicủa dòngđiệntrongmạchđógâyra
Suấtđiện độngtựcảm:
+Trongmạchkíncódòngđiệnichạyquathìdòngđiệnigâyramộttừtrường,từtrườngnàygâyramột từthôngđược gọilàtừthôngriêngcủa mạchLi.
N2
+Hệsốtựcảmcủamộtốngdâydài: L= 410-7
Đơnvịđộtựcảmlàhenry(H).
S=4π.10-7n2.V
l
+Hiệntượngtựcảmlàhiệntượngcảmứngđiệntừxảyratrongmộtmạchcódòngđiệnmàsựbiếnthiêntừthôngquamạchđượcgâyrabởisựbiếnthiêncủacườngđộdòngđiệntrongmạch.
+Suấtđiệnđộngtựcảm:e =-Li.
t
+Nănglượngtừtrườngcủaốngdâycódòngđiện:WL=


1Li2.
2VÍDỤMINH HỌA
VD1.Dòngđiệntrongcuộntựcảmgiảmtừ16Ađến0Atrong0,01s;suấtđiệnđộngtựcảmtrongđócógiá trịtrungbình64V;độtựcảmcógiátrị:
A. 0,032H B.0,04H C.0,25H D. 4H

HD.
 L=0,04H


BÀITẬPTỰLUẬN
B1.31,4cm,N=1000vòng,diệntíchmỗivòngS=10cm2,códòng
điệnI=2Ađiqua.
Tínhtừthôngquamỗivòng.
Tínhsuấtđiệnđộngtựcảmtrongốngdâykhingắtdòngđiệntrongthờigian0,1s.
Tínhđộtựcảmcủacuộndây.
A.8.10-6Wb; B.0,08VC. 0,004H
B2.Ốngdâyhìnhtrụcólõichânkhông,chiềudài20cm,có1000vòng,diệntíchmỗivòngS=1000cm2.
Tínhđộtựcảmcủaốngdây.
Dòngđiệnquaốngdâytăngđềutừ0đến5Atrong0,1s;tínhsuấtđiệnđộngtựcảmxuấthiệntrongốngdây.

Khidòngđiệntrongốngdâyđạtgiátrị5Atínhnănglượngtừtíchlũytrongốngdâylúcnày?
ĐS:A.6,38.10-2H ;B.3,14V; C.0,785J
B3.MộtcuộndâycóL=3HđượcnốivớimộtnguồnE=6V;r=0.Hỏisaubaolâutínhtừlúcnốivàonguồnđiện,cườngđộdòngđiệntăngđếngiátrị5A? Giảsửcườngđộdòngđiệntăngđềutheothờigian.
Đs: 2,5s


ĐỀ TRẮCNGHIỆM TỔNG HỢP:
Câuhỏi1:Dòngđiệnquamộtốngdâykhôngcólõisắtbiếnđổiđềutheothờigian,trong0,01scườngđộdòngđiệntăngđềutừ1Ađến2Athìsuấtđiệnđộngtựcảmtrongốngdâylà20V.Tínhhệsốtựcảmcủaốngdâyvàđộbiếnthiênnănglượngcủatừtrườngtrongốngdây:
A.0,1H;0,2J B.0,2H;0,3J C.0,3H;0,4J D.0,2H;0,5J
Câuhỏi2:Mộtốngdâydài50cmcó2500vòngdây,bankínhcủaốngbằng2cm.Mộtdòngđiệnbiếnđổiđềutheothờigianchạyquaốngdâytrong0,01scườngđộdòngđiệntăngtừ0đến1,5A.Tínhsuấtđiệnđộngtựcảmtrongốngdây:
A.0,14V B.0,26V C.0,52V D.0,74V
Câu hỏi3: Mộtdòngđiệntrongống dâyphụthuộcvàothờigiantheobiểuthức I=0,4(5– t); Itínhbằngampe,ttínhbằnggiây.ỐngdâycóhệsốtựcảmL=0,005H.Tínhsuấtđiệnđộngtựcảmtrongốngdây:
A.0,001V B.0,002V C.0,003V D.0,004V
Câuhỏi 4:Mộtốngdâycóhệsốtự cảmlà0,01H.Khicó dòngđiệnchạy quaống dây cónănglượng0,08J.Cườngđộdòngđiện chạyquaống dâybằng: A.1A B. 2A
C.3A D.4A
Câuhỏi5:Mộtốngdâyđượcquấnvớimậtđộ2000vòng/m.Ốngcóthểtích500cm2,
vàđượcmắcvàomạchđiện,saukhiđóngcôngtắc,dòngđiệnbiếnthiêntheothờii(Ag)iannhưđồthịbênhìnhvẽứngvớithờigianđóngcôngtắclàtừ0đến0,05s.
Tínhsuấtđiệnđộngtựcảmtrongốngtrongkhoảngthờigiantrên:
5
0 0,05
t(s)
A.2π.10-2V B.8π.10-2V C.6π.10-2V D.5π.10-2V
Câu hỏi 6:Mộtống dâydài 40cmcó tấtcả800vòngdây.Diện tích tiết diện ống dâylà 10cm2.Cườngđộdòngđiệnquaốngtăngtừ0đến4A.Hỏinguồnđiệnđãcungcấpchoốngdâymộtnănglượngbằngbaonhiêu:
A.1,6.10-2J B.1,8.10-2J C.2.10-2J D.2,2.10-2J
Câuhỏi7:Đápánnào sau đâylàsai: suấtđiệnđộngtựcảmcógiátrịlớnkhi:
A.độtựcảmcủaốngdâylớn B.cườngđộdòngđiệnquaốngdâylớn
C.dòngđiệngiảmnhanh D.dòngđiệntăngnhanh
Câuhỏi8:Đáp ánnào sau đâylàsai: Hệsố tựcảmcủaốngdây:
A.phụthuộcvàocấutạovàkíchthướccủaốngdâyB.cóđơnvịlàHenri(H)
C.đượctínhbởicôngthứcL=4π.10-7NS/lD.cànglớnnếusốvòngdâytrongốngdâylà
nhiều 4
Câuhỏi9:Chomạchđiệnnhưhìnhvẽ.Chọnđápánsai:KhiđóngkhóaKthì:
đèn(1)sángngaylậptức,đèn(2)sángtừtừ
đèn(1)vàđèn(2)đềusánglênngay
đèn(1)vàđèn(2)đều sángtừtừ
đèn(2)sángngaylậptức,đèn(1)sángtừtừ
Câuhỏi10:Mộtmạchđiệncódòngđiệnchạyquabiếnđổitheothờigian biểudiễnnhưđồ
thịhìnhvẽbên.Gọisuấtđiệnđộngtựcảmtrongmạchtrongkhoảngthờigiantừ0đến1slà
e1,từ1s đến3slàe2thì:
A.e1=e2/2 B.e1=2e2 C.e1=3e2 D.e1=e2
 Câuhỏi11:MộtcuộndâycóđộtựcảmL=30mH,códòngđiệnchạyquabiếnthiênđềuđặn150A/sthìsuấtđiệnđộngtựcảmxuấthiệncógiátrị:
A.4,5V B.0,45V C.0,045V D.0,05V
Câuhỏi12:Mộtốngdâydài50cmtiếtdiệnngangcủaốnglà10cm2gồm100vòng.Hệsốtựcảmcủaốngdâylà:
A.25µH B.250µH C.125µ D.1250µH
Câuhỏi13:Nănglượngtừtrườngcủaốngdâycódạng biểuthứclà:
A.W=Li/2 B.W=Li2/2 C.W=L2i/2 D.W=Li2
Câuhỏi14:Mộtốngdâycóhệsốtựcảmlà100mH,khicódòngđiệnchạyquaốngdâycónănglượng0,05J.Cườngđộdòngđiệnquaốngdâybằng:
A.0,1A B.0,7A C.1A D.0,22A
Câuhỏi15:Đơn vịcủahệsốtựcảmlàHenri(H)tươngđươngvới:
A.J.A2 B.J/A2 C.V.A2 D.V/A2
Câuhỏi16:
 
Gửi ý kiến