Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn mai
Ngày gửi: 23h:54' 31-03-2020
Dung lượng: 6.0 KB
Số lượt tải: 105
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN Hoa Hoc45
Thời gian làm bài: phút;
(12 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 485

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................

Câu 1: Các nguyên tố xếp ở chu kì 5 có số lớp electron trong nguyên tử là
A. 4 B. 6 C. 3 D. 5
Câu 2: Các nguyên tô nhóm B trong bảng tuần hoàn là
A. các nguyên tố p B. các nguyên tố d và f
C. các nguyên tố s và p. D. các nguyên tố s.
Câu 3: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt mang ðiện trong hạt nhân là 13. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:
A. Chu kì 2, nhóm IIIA. B. Chu kì 3, nhóm IIIA.
C. Chu kì 3, nhóm VIIA. D. Chu kì 3, nhóm IIA.
Câu 4: Trong BTH các nguyên tố, số chu kì nhỏ và chu kì lớn là
A. 4 và 4 B. 4 và 3 C. 3 và 3 D. 3 và 4
Câu 5: Trong một chu kì, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân
A. Tính kim loại và tính phi kim đều tăng dần
B. Tính kim loại tăng dần, tính phi kim giảm dần
C. Tính phi kim và tính kim loại đều giảm dần
D. Tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần
Câu 6: Nguyên tử của nguyên tố Y có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s23p4. Vị trí của Y trong bảng tuần hoàn là
A. chu kỳ 3, nhóm VIB B. chu kỳ 4, nhóm IIIA
C. chu kỳ 3, nhóm VIA D. chu kỳ 3, nhóm IVA
Câu 7: Các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A có tính chất hóa học týõng tự nhau, vì vỏ nguyên tử của các nguyên tố nhóm A có
A. số lớp electron nhý nhau B. cùng số electron s hay p
C. số electron nhý nhau D. số electron lớp ngoài cùng nhý nhau
Câu 8: Những tính chất nào sau ðây không biến ðổi tuần hoàn?
A. Tính kim loại, tính phi kim B. số electron lớp ngoài cùng
C. Số lớp electron D. Hóa trị cao nhất với oxi
Câu 9: Cho các nguyên tố 9F, 16S, 17Cl, 14Si. Chiều giảm dần tính kim loại của chúng là:
A. F > Cl > S > Si B. Si > S > Cl > F C. Si >S >F >Cl D. F > Cl > Si > S
Câu 10: Một nguyên tố R có cấu hình electron 1s22s22p3. Công thức oxit cao nhất của R là
A. R2O5 B. RO2 C. RO2 D. RO3
Câu 11: Số nguyên tố trong chu kỳ 3 và 5 là:
A. 18 và 8 B. 8 và 8 C. 18 và 18 D. 8 và 18
Câu 12: Sắp xếp các bazơ: Al(OH)3, Mg(OH)2, NaOH theo độ mạnh tăng dần
A. Ba(OH)2 < Mg(OH)2 < Al(OH)3 B. Al(OH)3 < Ba(OH)2 < NaOH
C. Al(OH)3 < NaOH < Ba(OH)2 D. NaOH < Ba(OH)2 < Al(OH)3

-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓