Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

lop 5

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: đinh thị thủy
Ngày gửi: 08h:42' 02-04-2020
Dung lượng: 4.6 MB
Số lượt tải: 14
Số lượt thích: 0 người
PHIẾU KHẢO SÁT GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2016-2017
Môn: Tiếng Anh lớp 5; Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: …………………………………….. Lớp : ………………… Trường: ………………………………..
Part I
Part II
Part III
Total score
Comments
PART I : LISTENING (20 MINUTES) – Phần I: nghe (20 phút)
Question 1: Listen and draw the line. (1pt)

A B C D E
1 2 3 4 5
Question 2: Listen and number. (1pt)
 a □ b □ c □ d □
Question 3: Listen and tick. (1pt)

headache
sore throat
toothache
stomach ache

1. Nam

2. Peter

3. Linda

4. Tony

Question 4: Listen and complete. (2 pts)
Hi. My name is Phong. In my free time, I often go (1) ……… with my friends because I like sports very much. My father likes sports, too. He does (2) ………….. twcie a week. My mother (3)………….. like sports. She likes shopping. She often goes shopping at weekends. And my sister likes (4) …………. She often cleans our house in her free time.

PART II: READING AND WRITING (20 minutes) – Phần II: Đọc và viết (20 phút)
Questions 5: Select and circle the letter A, B, C or D (1pt)
Phong and his family ………… on holiday in Malaysia last summmer.
A. go B. will go C. went D. goes
2. Don’t play with the cat. It ……… scratch you.
A. may B. should C. do D. shall
3. ………. the matter with Nam?
A. When’s B. What’s C. Why’s D. How’s
4. I’d like to ……… a doctor.
A. is B. was C. be D. am
Questions 6. Reorder the words to make complete the sentences. (1pt)
1. My/ often/ grandma/ in/ works/ the garden/ her/ in/ free/ time.
……………………………………………………………………………………………………………………
2. you/ what/ doing/ are/ stove/ with/ the?
……………………………………………………………………………………………………………………
3. shouldn’t/ cream/ you/ ice/ eat
……………………………………………………………………………………………………………………
4. like/ would/ future/ the/ you/ to/ what/ be/ in ?
……………………………………………………………………………………………………………………
Questions 7: Complete the sentences. (2pts)
1. We’d like to be  a………because we’d like to fly planes. 2. Mai has a pain in her ear. She has an …………………
3. Don’t touch the stove! You may ………………… 4. I think the older brother in “ The Star fruit tree” is …………..
Questions 8. Look and read. Put a tick or a cross (x) . (1pt)

o. He is skating.Don’t play with the matches

He has fever.

I’m reading the Story of Mai An Tiem

She’d like a teacher.

Mời các bạn tham khảo các bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/tieng-anh-lop-5
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓