Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 - THCS TÂN ƯỚC (2)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: SƯU TẦM
Người gửi: Nguyễn Trung Kiên
Ngày gửi: 16h:30' 23-07-2020
Dung lượng: 35.8 KB
Số lượt tải: 51
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNGTHCS TÂN ƯỚC


ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn thi: Tiếng Anh 9
Thời gian làm bài :150 phút( Không kể thời gian giao đề)Chú ý: - Bộ đề thi này gồm có 08 trang, từ 01 đến 08.
- Thí sinh làm bài trực tiếp vào bộ đề thi này.


Điểm
Họ tên, chữ ký của người chấm thi số 1:
Số phách

- Bằng số:……………..
………………………………………...
(Do Chủ tịch hội đồng chấm thi ghi)

- Bằng chữ:……………
Họ tên, chữ ký của người chấm thi số 2:
…………………..

………………………...
………………………………………...PART ONE: LISTENING(0,2x15= 3.0pts)
Hướng dẫn phần thi nghe hiểu:
* Bài nghe gồm 2 phần, mỗi phần được ghi âm 2 lần. Giữa 2 lần ghi âm của mỗi phần và giữa các phần có một khoảng trống thời gian chờ.
I. Listen the following announcement about the missing girl and fill in each gap with one missing word. Number 0 has been done for you. (5 x 0.2=1.0 pts)
Attention please! (0) ____Here_________ is a special announcement. A (1)____________ girl is reported missing. She was last seen (2)_____________ minutes ago near the main entrance to the Car Fair. Her name’s Mary and she is 3 years old. She has (3)____________ dark hair. She is wearing short – blue shorts and a long – sleedved white blouse. She’s wearing a (4)______________ of shoes – brown shoes. She may be carrying a large doll.
If you see Mary, bring her to the (5)______________ Desk. Her father is waiting for her there. Thank you.
II. Listen to the passage and fill in the blank with ONE missing word (2.0 points):
Our oceans are becoming extremely (1)..................... Most of this pollution comes from the land which (2) ..................... it comes from people. Firstly, there is raw sewage which is pumped (3).....................into the sea. Many countries, both developed and developing, are guilty of doing this. Secondly, ships drop about six million tons of (4)..................... into the sea. Thirdly, there are oil spills from ships. A ship has an (5)..................... and oil leaks from the vessel. This not only pollutes the water, but it also (6)..................... marine life. Next, there are waste materials (7) ..................... factories. Without proper regulations, factory owners let the waste run directly into the rivers, which then (8) ..................... to the sea. And (9) ....................., oil is washed from the land. This can be the result of (10) ..................... or a deliberate dumping of waste.
PART TWO:PHONETICS (0.2x10 =2.0 pts).
III. Choose one word that has the unđerhned part pronounced differently from tbe others by circling A, B, C, or D: (5 x 0,2 = 1,0 pt)

1. A. equal
B. fashion
C. champagne
D. match

2. A. economy
B. occasion
C. freedom
D. logical

3. A. invite
B. river
C. shrine
D. primary

4. A. encourage
B. proud
C. enough
D. young

5. A. invited
B. arrived
C. mentioned
D. loved


IV. Choose the word whose stress pattern is different from the others by circling A, B, C, or D: (5 x 0,2 = 1,0pt)
1.A. practical
B. designer
C. minority
D. occasion

2.A. consist
B. fashion
C. design
D. collect

3.A. enjoyment
B. pagoda
C. collection
D. business

4.A. economical
B. federation
C. itinerary
D. complication

5.A. advertise
B. deposit
C. candidate
D. institute

PART THREE: VOCABULARY AND GRAMMAR: (6.5 pts)
V. Circle the best answer A, B, C or D to complete the sentences: (15x 0,1 = 1,5 pts)
1. She persuaded herself that life was worth……………., not something boring.
A.living
B. to live
C. toliving
D. live

2. The teacher with ________ we studied last year no longer teaches in our school.
A. who
B. whom
C. him
D. that

3. They rarely go skiing in the spring, _____________?
A. do they
B. are they
C. don’t
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓