Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Tiếng Anh 3 (Chính thức). Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thị Duyên
Ngày gửi: 10h:21' 27-12-2020
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
Tan Viet primary school
name:……………………….
Class:3……………………….
 THE FINAL TEST
English 3-school year: 2019-2020
Time: 35’

Marks:

Listening
Reading and writing
Speaking
Total


T.1
T.2
T.3
T.4
Q.1
Q.2
Q.3
Q. 4
Q.5
PART 1. LISTENING ( 15 minutes))
Task 1. Listen and tick /. There is one example.  
/
A. /
/
B. /


1. A. //
B. //

2. A. //
B./ /


3. A. //
B. //

4. A. //
B. //

/
5. A. /
 B. //ask 2. Listen and tick / or cross /. There are two examples
/
/

A. /
B. /


/
/
/

1. /
2. /
3. /

/
/


4. /
5. /
  


Task 3. Listen and number the pictures. The first picture is done for you.
/
/
/

A. /
B. /
C. /

/
/
/

D. /
E. /
F. /


Question 5: Listen and complete with one word
Who’s that? That’s my ……………………….. .
This is my ………………….. . Oh, it’s nice.
3. Where’s your yo-yo? It’s there ………….. the self.
4. Are there any ………………. in your classroom? Yes, there are

PART II: READING AND WRITING (20 minutes).
Question 5: Read and match.
1. Who`s that man? a. Yes, he is.
2. What are you doing? b. It’s a doll.
3. Is your grand father old? c. I’m listening to music.
4. What`s this, Linda? d. He`s my father.
1. …… 2. …… 3. …… 4. …..
Question6: Read and complete.
kitchen Where What cooking bedroom
Nga: (on the telephone) Where are you, Mai?
Mai: I’m in my (0) bedroom.
Nga: (1) _________ are you doing?
Mai: I’m doing my homework.
Nga: (2) _________ are your parents?
Mai: They’re in the (3) _________.
Nga: What are they doing?
Mai: My dad’s cleaning the floor and my mum’s (5) _________.


Question 7: Look at the pictures and the letters then write the words.
Example: /
0. roptsar parrots
/ 1. borto ……………
/ 2. thwca …………....
/ 3. brbisat …………….
/ 4. ostca ……………..

Question 8: Reorder the words to make sentences.
 1.  are / the / where / chairs / ? /->……………………………………………….
2. friend / doing / my / homework / is / her / ./ ->……………………………………
3.have / sister / does / any / books/ your / ? // she / yes / does / , / ->……………………………………………………………………
4.   today / the / is / what / weather / like? / ? // rainy / it / is / . /……………………………………………………………………………
Đáp án
I. LISTENING
Task 1. Listen and tick /. There is one example.
Key: 1. B 2. A 3. B 4. B 5. A
Task 2. Listen and tick / or cross /. There are two examples.
Key: 1. / 2. / 3. / 4. / 5. /
Task 2. Listen and tick or cross. There are two examples.
Task 3. Listen and number the pictures. The first picture is done for you.
Key: 1. E 2. B 3. F 4. C 5. D

Task 4: Listen and write a word. ( 1 điểm – 0,25 điểm / 1 câu đúng )
1. father 2. bedroom 3. on 4. maps

Question 5: Read and match ( 1 điểm)( Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
1. d 2. c 3. a 4. b
Question 6: Read and complete. ( 1 điểm)
( Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
1. What 2. Where 3. kitchen 4. cooking
Question7: Look at the pictures and the letters then
 
Gửi ý kiến