Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Đăng Giao
Ngày gửi: 19h:51' 21-03-2021
Dung lượng: 46.0 KB
Số lượt tải: 182
Số lượt thích: 0 người
Bài kiểm tra định kỳ GIỮA Học kỳ II
năm học 2018 -2019
PHẦN I: Trắc nghiệm: (3 điểm)
Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: (1 điểm)
a) Chữ số 5 trong số thập phân 72,459 thuộc hàng nào ?
A. Hàng trăm . B. Hàng phần nghìn.
C. Hàng phần mười. D. Hàng phần trăm.
b) Diện tích hình tam giác có đáy 15 cm, chiều cao 5 cm là:
A. 75 cm2 B. 75,5 cm2 C. 37,05 cm2 D. 37,5 cm2
Câu 2: (1 điểm)
a) Thể tích của hình lập phương có cạnh 3cm là :
A. 9cm3 B. 27cm3 C. 54cm3 D. 62cm3
b) Chu vi của hình tròn có bán kính r = 2,5cm là:
A. 15,7cm B. 7,85cm C. 78,5cm D. 1,57cm
Câu 3: (1 điểm)
Bốn giờ bằng một phần mấy của một ngày?
A. ngày B.  ngày C.  ngày D.  ngày
Phần II: Tự luận (7 điểm)
Câu 4: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.
a) 102, 36 – 9,6 b) 7 giờ 20 phút : 5
c) 45, 23 x 2, 4 d) 10 giờ 18 phút + 8 giờ 45 phút
Câu 5: (1 điểm) Tìm y
a) 5,8  y = 77,72 b) 108,19 : y = 84,4 - 68,9
Câu 6: Tính giá trị của biểu thức
72,15 x 15 + 20,06 : 3,4
Câu 7 : (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm
a/ 0,3786 m3 = …….. dm3 b/ 2m3 5dm3 = …….. dm3
c/ 2 năm rưỡi = …….. tháng d/ 90 phút = … giờ ….. phút
Câu 8: (1 điểm)
Một thửa ruộng hình thang có đáy bé 26m , đáy lớn 34m , chiều cao kém đáy bé 6m. Trung bình cứ 100m2 thì thu được 70 kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng đó thu hoạch được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam thóc ?
Câu 9: (1 điểm)
Quãng đường AB dài 135km. Ô tô đi từ A đến B hết 2 giờ 45 phút, dọc đường ô tô nghỉ 15 phút. Tính vận tốc của ô tô đó ?
Câu 10: Máy photocopy A có thể phô tô 4500 tờ giấy trong 1 giờ, Máy photocopy B có thể phô tô 300 tờ trong vòng 5 phút . Hỏi máy photocopy nào phô tô nhanh hơn?
Viết câu trả lời của em: ………………………………………………………….
Đáp án – Biểu điểm
PHẦN I: Trắc nghiệm:
Câu 1: (1 điểm) .
a, Ý D. Hàng phần trăm. b. ý D. 37,5 cm2
Câu 2: (1 điểm) .
a. Ý B. 27cm3 b, Ý A. 15,7cm
Câu 3: ( 1 điểm) Ý D.  ngày
PHẦN II: Tự luận
Câu 4: (1 điểm) .Tính: Mỗi ý đúng 0,5 điểm (HS đặt tính theo cột dọc)
a) 102, 36 – 9,6 = 92,76 b) 7 giờ 20 phút : 5= 1 28 phút
c) 45, 23 x 2, 4 = 108,552
d) 10 giờ 18 phút + 8 giờ 45 phút = 18 63 phút
Hay 19 giờ 3 phút
Câu 5: 1 điểm. Mỗi ý đúng 0,5 điểm
a) 5,8  y = 77,72 b) 108,19 : y = 84,4 - 68,9
y = 77,72 : 5,8 108,19 : y = 15,5
y = 13,4 y = 108,19 : 15,5
y = 6,98
Câu 6: (1 điểm)
72,4 x 15 + 20,06 : 3,4 = 1086 + 5,9
= 1091,9
Câu 7 : (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm
a/ 0,3786 m3 = 378,6 dm3 b/ 2m3 5dm3 = 2005 dm3
c/ 2 năm rưỡi = 30 tháng d/ 90 phút = 1 giờ 30 phút
Câu 8 : 1 điểm
 
Gửi ý kiến