Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: TRẦN ĐỨC ANH
Ngày gửi: 09h:45' 22-03-2021
Dung lượng: 626.0 KB
Số lượt tải: 227
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN HOÀNG SU PHÌ
TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS
TẢ SỬ CHOÓNG
------------------
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN: TOÁN - LỚP 5
-----------
(Thời gian: 40 phút)

Họ và tên : .....................................................................
Lớp : 5......
Điểm
Nhận xét của giáo viên
Giáo viên coi
(Ký, ghi rõ họ tên)


Điểm bằng số

.........................

Điểm bằng chữ

.........................


..............................................................
..............................................................
..............................................................
...............................................................
...............................................................

...................................................
..................................................

Giáo viên chấm
(Ký, ghi rõ họ tên)
...................................................
...................................................


Bài làm:

Câu 1: (1,0 điểm) Khoanh vào đáp án có câu trả lời đúng:
a. Số thập phân: Bốn mươi sáu phẩy sáu mươi bảy được viết là:
A . 46,67 B . 64,67 C. 46,76
b. Số 19,86% được đọc là:
A . Mười chín phẩy tám mươi sáu
B . Mười chín phẩy tám mươi sáu phần trăm
C. Mười chín phẩy sáu mươi tám phần trăm
Câu 2: (1,0 điểm) Khoanh vào đáp án có câu trả lời đúng:
a. Giá trị chữ số 8 trong số thập phân: 80,736 là:
A . 8 B .  C. 80
b. Trong số thập phân 36,61 thì:
A . 36 là phần nguyên
B . 61 là phần nguyên
C. 36 là phần thập phân
Câu 3: (1,0 điểm) Khoanh vào đáp án có câu trả lời đúng:
a. Hỗn số 4 được viết thành phân số là:
A.  B.  C. 
b. Phân số thập phân  viết thành số thập phân là:
A. 0,5 B. 0,50 C. 0,05
Câu 4: (1,0 điểm) Nối phép tính ở cột A với kết quả đúng ở cột B.
A
B

Câu 5: (1,0 điểm) Đúng ghi Đ sai ghi S vào

a. 190000cm 3 = 19 dm3
b. 16 giờ 12 phút  4 = 64 giờ 48 phút
Câu 6: (1,0 điểm) Khoanh vào đáp án có câu trả lời đúng :
a. Diện tích xung quanh một hình hộp chữ nhật có chiều dài 6dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 2dm là:
A. 40dm2 B. 40dm C. 48dm2
b. Một hình lập phương có cạnh là 5cm thì thể tích của nó là:
A . 25cm 3 B. 125cm2 C. 125cm 3
Câu 7: (1,0 điểm) Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm :
a. 789,56 – 98,35 ...... 898,56 : 1,3 + 0,1 b. 89,72  6,9 + 78,65 ...... 98,652 + 599,065
Câu 8: (1,0 điểm) Một người công nhân mỗi một buổi làm trong nhà máy 3 giờ 25 phút. Một tuần lễ người đó làm trong nhà máy 6 ngày. Hỏi một tuần lễ người đó phải làm trong nhà máy bao nhiêu thời gian?

 
Gửi ý kiến