Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề khảo sát chất lượng

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Nhật Quang
Ngày gửi: 11h:57' 08-04-2021
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 81
Số lượt thích: 0 người
BIÊN SOẠN: NGUYỄN VĂN NHẬT QUANG
SĐT:0963288403
MÔN VÂT LÝ LỚP 8
BỘ 150 BÀI TẬP + ĐE THI
NÂNG CAO VÀ CƠ BẢN

TRƯỜNG:…………………………………
LƠP:……………………………………….
HỌ VÀ TÊN:………………………………
NĂM HỌC:………………………………


MỤC LỤC

BÀI TẬP 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC 4
BÀI TẬP 2: VẬN TỐC 5
BÀI TẬP 3: CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU, CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU 7
BÀI TẬP 4: BIỂU DIỄN LỰC 8
BÀI TẬP 5: SỰ CÂN BẰNG LỰC, QUÁN TÍNH 10
BÀI TẬP 6: LỰC MA SÁT 12
BÀI TẬP ÁP SUẤT 13
BÀI TẬP 8: ÁP SUẤT CHẤT LỎNG – BÌNH THÔNG NHAU 14
BÀI TẬP 9: ÁP SUẤT KHÍ QUYỂN 16
BÀI TẬP 10: LỰC ĐẤY ÁC – SI – MÉT 17
BÀI TẬP 12: SỰ NỔI 19
BÀI TẬP 13: CÔNG CƠ HỌC 21
BÀI TẬP 14: ĐỊNH LUẬT VỀ CÔNG 22
BÀI TẬP 15: CÔNG SUẤT 24
BÀI 16: CƠ NĂNG 25
BÀI TẬP 17: SỰ CHUYỂN HÓA VÀ BẢO TOÀN CƠ NĂNG 27
TỔNG KẾT CHƯƠNG I: CƠ HỌC 29
BÀI TẬP 19: CÁC CHẤT ĐƯỢC CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO ? 33
BÀI TẬP 20: NGUYÊN TỬ, PHÂN TỬ CHUYỂN ĐỘNG HAY ĐỨNG YÊN ? 35
BÀI TẬP 21: NHIỆT NĂNG 36
BÀI TẬP 22: DẪN NHIỆT 38
BÀI TẬP 23: ĐỐI LƯU – BỨC XẠ NHIỆT 40
BÀI TẬP 24: CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG 42
BÀI TẬP 25: PHƯƠNG TRÌNH CÂN BẰNG NHIỆT 43
BÀI 26: NĂNG SUẤT TỎA NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU 45
BÀI TẬP 27: SỰ BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC HIỆN TƯỢNG CƠ VÀ NHIỆT 46
BÀI TẬP 28: ĐỘNG CƠ NHIỆT 49
TỔNG KẾT CHƯƠNG 2: NHIỆT HỌC 50
7 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 1
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 1 55
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 2 56
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 3 57
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 4 58
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 5 59
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 6 59
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 7 61
5 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1 62
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 2 65
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 3 68
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 4 70
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 5 72
4 ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ SỐ 1 73
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ SỐ 2 74
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ SỐ 3 75
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ SỐ 4 77
11 ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 1
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ SỐ 1 79
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ SỐ 2 80
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ SỐ 3 81
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ SỐ 4 82
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ SỐ 5 85
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ SỐ 6 85
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ SỐ 7 88
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ SỐ 8 89
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ SỐ 9 92
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ SỐ 10 95
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ SỐ 11 97
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
5 ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ 2
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 1 100
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 2 102
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 3 103
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 4 104
ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 5 104
5 ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1 105
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 2 108
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 3 111
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 4 113
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 5 114
5 ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II SỐ 1 115
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II SỐ 2 118
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II SỐ 3 121
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II SỐ 4 124
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II SỐ 5 127


BÀI TẬP 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC
Bài 1: Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng khi nói về chuyển động cơ học?
A. Chuyển động cơ học là sự dịch chuyển của vật.
B. Chuyển động cơ học là sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian.
C. Chuyển động cơ học là sự thay đổi vận tốc của vật.
D. Chuyển động cơ học là chuyển dời
 
Gửi ý kiến