Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Thanh Nguyễn
Ngày gửi: 18h:17' 22-04-2021
Dung lượng: 262.3 KB
Số lượt tải: 910
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7 HK2- 2017
PHẦN 1: ĐẠI SỐ
A) THỐNG KÊ
Câu1)TheodõiđiểmkiểmtramiệngmônToáncủahọcsinhlớp7Atại một trườngTHCSsau một nămhọc, người ta lập đượcbảng sau:
Điểm số
0
2
5
6
7
8
9
10Tần số
1
5
2
6
9
10
4
3
N=40a) Dấu hiệuđiều tra là gì ? Tìm mốt của dấuhiệu ?
b) Tínhđiểmtrung bình kiểm tra miệng của học sinh lớp 7A.
c) Nhậnxét về kết quả kiểm tra miệng môn Toán của các bạn lớp 7A.
Câu 2)
Điểmkiểm tra học kì II môn Toán của lớp7Cđược thống kê như sau:
Điểm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Tần số
1
1
2
3
9
8
7
5
2
2
N = 40


a)Biểudiễnbằngbiểuđồđoạnthẳng(trụctungbiểudiễntầnsố;trục hoành biểudiễn điểm số)
b) Tìmsố trung bình cộng.
* Câu3):ĐiểmkiểmtratoánhọckỳIcủahọcsinhlớp7Ađượcghilạinhưsau:
10 9 7 8 9 1 4 9
1 5 10 6 4 8 5 3
5 6 8 10 3 7 10 6
6 2 4 5 8 10 3 5
5 9 10 8 9 5 8 5
a) Dấuhiệucầntìm ởđâylàgì?
b) Lậpbảngtầnsốvàtínhsốtrungbìnhcộng. c) Tìmmốtcủadấuhiệu.
Câu4). Điều tra về tuổi nghề (tính bằng năm) của 20 công nhân trong một phân xưởng sảnxuất ta có bảng số liệusau
3 5 5 3 5 6 6 5 4 6

5 6 3 6 4 5 6 5 6 5

a. Dấuhiệu ởđây là gì?

b. Lậpbảng tần số và tính số trung bình cộng của bảng số liệu trên.
Câu 5).Điểmkiểm tra toán họckìIIcủa lớp 7B được thốngkênhư sau:

Điểm 4 5 6 7 8 9 10

Tần số 1 4 15 14 10 5 1

a)Dựngbiểuđồđoạnthẳng(trụchoànhbiểudiễnđiểmsố;trụctungbiểudiễntầnsố).
b) Tính số trung bình cộng
Câu 6Điểmkiểmtrahọc kì II mônToán của lớp7Ađược thống kê như sau:
Điểm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tần số 1 1 2 3 9 8 7 5 2 2 N = 40
a) Dấu hiệuở đây là gì? Tìm mốtcủa dấuhiệu. b) Tìmsố trung bình cộng.
Câu 7: Thời gian làmmột bài tập toán (tính bằngphút)của 30học sinh được ghi lại như
sau:
10
5
8
8
9
7
8
9
14
8

5
7
8
10
9
8
10
7
14
8

9
8
9
9
9
9
10
5
5
14


a. Dấu hiệu ởđây là gì?
b. Lập bảng tần số.
c. Tính số trung bình cộngvàtìmmốt của dấu hiệu.
d. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.
Câu 8)Thờigian làmbài tập (tính bằng phút) của 20 học sinh đượcghilại như sau:
10 5 8 8 9 7 8 9 14 8

5 7 8 10 9 8 10 7 14 8

a. Dấuhiệu ởđâylàgì?Lậpbảng tần số? Tìm mốt của dấu hiệu?

b. Tính số trung bình cộng?


B. ĐƠN, ĐA THỨC

Câu 1.Chocác đa thức: f(x) = x3- 2x2+3x+1

g(x) = x3+ x - 1

h(x) = 2x2- 1

a) Tính: f(x) - g(x) + h(x)

b) Tìmx sao cho f(x) - g(x) + h(x) = 0


Câu 2 .
Cho P(x) = x3- 2x + 1; Q(x) = 2x2– 2x3+ x - 5.
Tính a) P(x) + Q(x); b) P(x)-Q(x)

Câu3:Chohaiđathức:
A(x)=–4x5–x3+4x2+5x+9+4x5–6x2–2
B(x)=–3x4–2x3+10x2–8x+5x3–7–2x3+8x
a)Thugọnmỗiđathứctrênrồisắpxếpchúngtheolũythừagiảmdầncủabiến. b) TínhP(x)=A(x)+B(x)
 
Gửi ý kiến