Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

No_avatar

Họ và tên học sinh: ……………………

…………………………………………

Lớp: 2/…

Trường: Tiểu học Phong Mỹ 3

Huyện: Cao Lãnh

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II

NĂM HỌC : 2020 – 2021

Môn: Toán lớp 2

Ngày kiểm tra : …./…./2021

Thời gian: 40 phút(không kể thời gian phát đề)

 

Điểm

 

 

 

Nhận xét của giáo viên

 

 

 

 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

 Câu 1. Số 643 đọc là là:

          A. Sáu trăm bốn ba         

B. Sáu trăm bốn mươi ba            

     C. Sáu trăm bốn mười ba            

Câu 2. Số gồm ba trăm sáu chục và bốn đơn vị được viết là:

     A.  364     

          B.  643     

          C.  634

Câu 3. Số gồm bảy trăm và năm đơn vị được viết là:

          A. 750

          B. 755

                   C. 705

Câu 4. Trong số 783. Chữ số 8 có giá trị là: 

A.   8 trăm

B.   8 chục

C.   8 đơn vị

Câu 5.Các số 832, 537, 642 , 757  được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

          A. 762, 627, 672, 657

B. 627, 672, 657, 762

C. 537, 642, 757, 832

Câu 6: Phép tính  4 x 4 :  2 có kết quả là:

A.   8

B.   10

C.   14

Câu 7: Phép tính  25 : 5 x  4 có kết quả là:

A.   5

B.   20

C.   24

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

 a) 38 + 25                                         b)    785 - 233

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gửi ý kiến