Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ CƯƠNG HÓA 11 HỌC KÌ 2( TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thanh Thùy
Ngày gửi: 14h:41' 05-05-2021
Dung lượng: 86.4 KB
Số lượt tải: 2065
Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Hoàng, Lê Quang Nghĩa)
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HÓA HỌC LỚP 11 CUỐI HỌC KÌ II
PHẦN A: TRẮC NGHIỆM – 7 ĐIỂM
CHƯƠNG V: ANKAN
Câu 1.Công thức tổng quát của dãy đồng đẳng ankan là
CnH2n
CnH2n+2
CnH2n-2
CnH2n+1

Câu 2.Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có công thức phân tử là C5H12 ?
3 đồng phân
4 đồng phân
5 đồng phân
6 đồng phân

Câu 3: Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là
A. Phản ứng tách. B. Phản ứng thế. C. Phản ứng cộng. D. Cả A, B và C.
Câu 4: Số nguyên tử cacbon trong phân tử etan là
A. 2. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 5: Khi cho 2-metylbutan tác dụng với Cl2 theo tỷ lệ mol 1:1 thì tạo ra sản phẩm chính là:
1-clo-2-metylbutan. B. 2-clo-2-metylbutan. C. 2-clo-3-metylbutan. D. 1-clo-3-metylbutan.
Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol C3H8, thu được V lit CO2( ở đktc) và H2O. Giá trị của V là
A. 2,24. B. 3,36. C. 4,48. D. 6,72 .
Câu 7: Thành phần chính của “khí thiên nhiên” là CH4. Cho biết tên gọi của chất CH4:
metan.
etan.
propan.
n-butan

Câu 8: Ở điều kiện thường hiđrocacbon nào sau đây ở thể khí ?
C4H10.
CH4, C2H6.
C3H8.
Cả A, B, C.

Câu 9.Ankan tương đối trơ về mặt tính chất hóa học do trong cấu tạo có chứa loại liên kết nào sau đây
A. Chỉ chứa liên kết pi
B.Chỉ chứa liên kết xich ma.

C. Chứa 1 liên kết pi còn lại là xich ma
D.Chứa 2 liên kết pi còn lại là liên kết xich ma.

Câu 10: Đốt cháy một hỗn hợp gồm nhiều hiđrocacbon trong cùng một dãy đồng đẳng nếu ta thu
được số mol H2O > số mol CO2 thì CTPT chung của dãy là:
A. CnHn, n > 2. B. CnH2n+2, n >1 (các giá trị n đều nguyên).
C. CnH2n-2, n> 2. D. Tất cả đều sai.
Câu 11: Đốt cháy các hiđrocacbon của dãy đồng đẳng nào dưới đây thì tỉ lệ mol H2O : mol CO2 giảm khi số cacbon tăng.
A. ankan. B. anken. C. ankin. D. aren
Câu 12:Khi clo hóa một ankan có công thức phân tử C6H14 theo tỉ lệ mol 1:1 người ta chỉ thu được 2 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là:
2,2- đimetylbutan
2-metylpentan
n-hexan
2,3- đimetylbutan

Câu 13.Hợp chất Y có công thức cấu tạo :
Y có thể tạo được bao nhiêu dẫn xuất monohalogen đồng phân của nhau ?
/

1
2
C. 3
D. 4

Câu 14:Các ankan không tham gia loại phản ứng nào
A. Phản ứng thế B. Phản ứng cộng C. Phản ứng tách D. Phản ứng cháy
Câu 15:Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ankan kế tiếp trong dãy đồng đẳng được 24,2 gam CO2 và 12,6 gam H2O. Công thức phân tử 2 ankan là:
A. CH4 và C2H6. B. C2H6 và C3H8. C. C3H8 và C4H10. D. C4H10 và C5H12
CHƯƠNG VI: HIDRO CACBON KHÔNG NO
Câu 1: chất có C2H4 có tên gọi là :
A.etilen. B. propilen. C. etan. D. etin.
Câu 2.Theo IUPAC ankin CH3(CC(CH2(CH3 có tên gọi là :
pent-2-in.
etylmetylaxetilen
pent-1-in.
pent-3-in.

Câu 3:Công thức chung: CnH2n-2 ( n ≥ 2) là công thức của dãy đồng đẳng:
A. Ankin B. Ankadien C. Cả ankin và ankadien. D. Anken
Câu 4:Số đồng phân cấu tạo của ankin C5H8không tạo kết tủa vàng nhạt với dung dịch AgNO3/NH3 là:
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 5: Công thức tổng quát của dãy đồng đẳng anken là
 
Gửi ý kiến