Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Quang Huy
Ngày gửi: 08h:02' 14-05-2021
Dung lượng: 416.4 KB
Số lượt tải: 333
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT BẮC ĐÔNG QUAN

ĐỀ CHÍNH THỨC
 ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ 2
LỚP 10 - NĂM HỌC 2020-2021
Thời gian làm bài 90 phút ( Không kể thời gian phát đề )


( Thí sinh không được sử dụng tài liệu )
Họ và tên thí sinh: ………………………………………….. SBD: ……………………..
1- Giáo viên ra đề: Phạm Minh Đức
2- Giáo viên thẩm định đề: Nguyễn Thị Xuân
Câu 1: Biểu thức nào sau đây là tam thức bậc hai
A. . B. .
C.. D. .
Câu 2: Tìm nghiệm của nhị thức bậc nhất .
A. . B. . C. . D. .
Câu 3: Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng ?
A. B.C. D. 
Câu 4: Cho đường thẳng Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A.Điểm thuộc B.Điểm không thuộc 
C. Điểm thuộc D. là một véc tơ pháp tuyến của
Câu 5: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nàokhông phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A.. B. . C. . D..
Câu 6: Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình ?
A. . B. . C. . D. .
Câu 7: Cho các số thực a, b, c thỏa mãn a> b và c > 0. Tìm mệnh đề đúng.
A. . B. . C. D. .
Câu 8: Cho x, y là các số thực không âm. Mệnh đề nào sau đây sai?
A.B. . C. . D. .
Câu 9: Đường thẳng có một vectơ chỉ phương là . Đường thẳng vuông góc với có một vectơ pháp tuyến là:
A. B. C. D. 
Câu 10: Phương trình tham số của đường thẳng (d) đi qua điểm và vuông góc với đường thẳnglà:
A. B. C. .D. .
Câu 11: Cho số thực x > 1.Giá trị nhỏ nhất của hàm số đạt được tại x bằng:
A. 3. B.2. C. -1. D. -3.
Câu 12: Điều kiện của bất phương trình là
A. . B. . C. . D. .

Câu 13: Tập nghiệm của hệ bất phương trình là
A. . B. . C. . D. .
Câu 14: Giá trị là một nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?
A. . B. . C.. D. .
Câu 15: Bất phương trình x < 2 tương đương với bất phương trình nào?
A. . B. .C.. D.
Câu 16: Tam giác ABC có BC = 10 và góc . Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
A. R = 5. B.R = 10. C. . D.R = 20 .
Câu 17: Tam giác ABC có BC = 21, AC = 17, AB = 10. Diện tích của tam giác ABC là:
A.. B.. C. . D..
Câu 18: Cho tam thức bậc hai . Tìm tất cả giá trị của để .
A. . B. .
C. . D. .
Câu 19: Số nghiệm nguyên dương của bất phương trình là
A. . B. . C.. D. .
Câu 20: Cho tam thức . Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. . B. . C. . D. .
Câu 21: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ.

Bất phương trình có nghiệm là
A. B. C. D. 
Câu 22: Cho tam thức bậc hai có bảng xét dấu như sau
/
Hỏi là tam thức nào dưới đây ?
A. B. 
C. D. 

Câu 23: Bất phương trình có tập nghiệm là
A. . B. . C. . D. .
Câu 24: Cho . Mệnh đề nào sau đây là là mệnh đềsai
A. . B. .
C. . D. .
Câu 25: Bất phương trình có tập nghiệm là:
 
Gửi ý kiến