Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Hóa học 11: Bảo toàn điện tích

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: tham khảo
Người gửi: Đinh Trọng Minh
Ngày gửi: 08h:48' 30-07-2021
Dung lượng: 183.5 KB
Số lượt tải: 571
Số lượt thích: 0 người
TRẮC NGHIỆM BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH
Câu 1: Trong một dung dịch, nhận xét nào sau đây đúng:
A. tổng trị số ion dương bằng tổng trị số ion âm B. tổng số mol ion dương bằng tổng số mol ion âm
C. trong một dung dịch luôn trung hòa về điện D. cả A, B, C đều đúng
Câu 2: Trong dung dịch A chứa a mol Al3+, b mol Na+, c mol SO42-, d mol NO3- thì:
A. a+b=c+d B. a/3+b=c/2+d C. a+3b=c+2d D. 3a+b=2c+d
Câu 3: 250ml dung HCl a (mol/l) 250ml dung NaOH 0,04M Ba(OH)2 0,03M dung có pH=12. Giá trị của a là :A. 0,04 B. 0,06 C. 0,08 D. 0,1
Câu 4: Cho 100 ml dd HNO3 HCl có pH=1 vào V lít dd Ba(OH)2 0,015M để thu được dung dịch có pH=2. Giá trị của V là:A. 0,2475 B. 0,225 C. 22,5 D. 225
Câu 5: Để trung hòa hoàn toàn 400ml ddA chứa đồng thời HCl 0,05M và H2SO4 CM cần 150ml ddBa(OH)2 0,2M. Sau phản ứng thu được m g kết tủa. Giá trịCM và m là:
A. 0,5 và 116,5 B. 0,025 và 2,33 C. 0,1 và 6,99 D. 0,05 và 4,66
Câu 6: 400ml ddA chứa HCl và HI trung hòa vừa đủ 400ml ddB chứa KOH và NaOH có pH=12.Khi đó giá trị pH của ddA là: A. 2 B. 3 C. 4 D. không xác định được
Câu 7: Cho 300ml ddA chứa Ba(OH)2 0,2M và ddNaOH C1M vào lượng vừa đủ 400ml ddB chứa HCl 0,175M và H2SO4 C2M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 9,32 g kết tủa. Giá trị của C1 và C2 lần lượt là:
A. 0,1 và 0,2 B. 0,2 và 0,2 C. 0,1 và 0,1 D. 0,2 và 0,1
Câu 8: Để trung hòa hoàn toàn 900ml ddA chứa HI và H2SO4 cần 60ml ddB chứa đồng thời KOH 0,06M và NaOH 0,09M. Giá trị pH của ddA là:A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 9: Trộn lẫn 300ml ddA gồm HBr và HI có pH=3 vào 200ml dd B gồm NaOH và Ca(OH)2 có pH=12 thì thu được dd C có pH bằng:A. 9 B. 11,04 C. 11,53 D. 11,35
Câu 10: Trộn lẫn 600ml ddA gồm Ba(NO3)2 0,1M và BaCl2 0,15 M vào 400ml dd B gồm MgSO4 0,25M và K2SO4 0, 2 M, sau phản ứng thu được dd C và m g kết tủa. Giá trị của m là:
A. 34,95 B. 41,94 C. 39,45 D. 44,19
Câu 11: Câu hỏi 10. Cô cạn hoàn toàn dd C thì thu được khối lượng muối khan:
A. 17,34 B. 25,95g C. 23,53 D. 25,35
Câu 12: Cho m g Fe tác dụng vừa đủ với Vml ddA chứa HCl 0,12M và H2SO4 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được ddB và 1,792 lít H2 duy nhất ở đktc. Giá trị của m và V là:
A. 4,48 và 250ml B. 4,48 và 500 C. 1,12 và 125 D. 5,6 và 500
Câu 13: Cho ddB tác dụng với lượng d dd C chứa NaOH và KOH. Sau phản ứng thu được m g kết tủa. Giá trị của m là:
A. 14,4 B. 3,6 C. 7,2 D. 4,8
Câu 14: Cho 2,52 g
 
Gửi ý kiến