Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi giữa HK 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hoa
Ngày gửi: 15h:23' 30-08-2021
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 436
Số lượt thích: 0 người
Minh Tri Primary School
1ST MIDDLE TEST
School year : 2020- 2021
Full name: ........................................................................................ Class :3……..
Part I. Listening
Question 1. Listen and number.(1point)
A. B. 
 D. 

Question 2. Listen and write T (True) or F (False). (1point)

This is Phong.
This is my friend Tom.
This is Mai.
Is that Linh?
Question 3. Listen and tick.(1point)
What’s this?
 ( 

I’m Nam. What’s your name?
 b. c.

How do you spell your name?


b. c.


What’s your name?


b. c.

Who’s that?
a. b. c. 

Question 4. Listen and complete. (1point)
Who’s that? – It’s me, __________.
How old are you? –I’m _____________ years old
Who’s that? – ______________ Mai.
Look! Is that Tony? - ____________, it isn’t. It’s Peter.
Part II, Reading and Writing
Question 5. Look and read. Put a tick() or a cross() in the box. (1point)
 
1. Linda: Who’s this? 2. Hi, Mary. This is my friend Mai.
Mary: It’s my friend Tom.
 
3. Who’s this? – It’s Phong. 4. Is that Tony?

Question 6. Look and write. Write Yes or No as example. (1point)
0. Her name is Mary. Yes
00. That’s a book. No
1. Hello. I’m Nam.
2. This is my friend Hoa.
3. Who’s that? - It is Tony.
4. The girl is Mary.

Question 7. Look at the picture. Look at the letters. Write words. (1point)
0. bookQuestion 8. Choose a word from the box and write it next to the nubmber from 1 to 4. (1point)Hello. My name is Nam. I`m (1)______________years old. I`m in class 3A. I am a pupil at Nguyen Trai primary school. This is my (2)_____________, Mai. She is eight years old too. They are Peter and Linda. Peter is seven and (3)________________is nine. They`re (4)______________friends too.
Question 9. Choose the correct answer (1point)
1. Are they your friends? – Yes, they ______
A. are            B. aren`t            C. am           D. is
2. How do you spell ________name? – C-U-O-N-G
A. you             B. they            C. your           D. he
3. How old are you? – I`m ________ years old.
A. fine            B. nine            C. friend           D. nice
4. ___________________________? – It`s Nga.
A. Who are they?           B. How are you?
C. Who`s that?            D. How old are you?

Question 10: Reorder the words to make the correct sentences. (1point)
1. What/ name? /your/ is >............................................................................................................................
2. do / How / spell/ you/ name?/ your >............................................................................................................................
The end.
 
Gửi ý kiến