Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Các đề luyện thi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Trường THPT Chuyên Trần Phú - Hải Phòng
Người gửi: trần thu hà
Ngày gửi: 20h:19' 14-09-2021
Dung lượng: 50.0 KB
Số lượt tải: 216
Số lượt thích: 1 người (trần thu hà)
SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNGĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA LẦN 2
NĂM HỌC 2020 – 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
ĐỀ CHÍNH THỨCNgày thi: … / 04/ 2021
(Đề thi có 04 trang)Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
(40 câu trắc nghiệm, từ câu 41 đến câu 80)

Họ và tên thí sinh:............................................................................
Số báo danh:.....................................................................................
Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; He = 4; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;
K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85; Br = 80; Sr = 88;
Ag = 108; Sn = 119; Ba = 137.

Câu 41:Cho dãy các kim loại : Ag, Cu, Al, Mg. Kim loại trong dãy có tính khử yếu nhất
A. Cu B. Mg C. Al D. Ag
Câu 42:Nhôm được sản xuất bằng cách điện phân nóng chảy hợp chất nào sau đây ?
A. AlCl3 B. Al2O3 C. Al2(SO4)3 D. NaAlO2
Câu 43:Cho từ từ tới dư dung dịch NH3 vào dung dịch X, thu được kết tủa keo trắng. Chất X là
A. Fe(NO3)3 B. CuSO4 C. AlCl3 D. Fe(NO3)2
Câu 44:Chất nào sau đây được gọi là đường mật ong ?
A. Glucozơ B. Fructozơ C. Saccarozơ D. Amilopectin
Câu 45:Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch chất X , thu được kết tủa tan một phần trong axit nitric dư. Chất X là
A. NaNO3 B. FeCl2 C. Cu(NO3)2 D. FeCl3
Câu 46:Kim loại nào sau đây có số oxi hóa +1 duy nhất trong hợp chất
A. Al B. Ca C. Na D. Fe
Câu 47:Hemantit đỏ là một loại quặng sắt quan trọng dùng để luyện gang, thép .Thành phần chính của quặng hemantit đỏ là
A. FeCO3 B. Fe3O4 C. Fe2O3.nH2O D. Fe2O3
Câu 48:Dung dịch K2Cr2O7 có màu
A. Vàng B. Đỏ thẫm C. Lục thẫm D. Da cam
Câu 49:Xà phòng hóa hoàn toàn triolein bằng dung dịch NaOH thu được glixerol và chất hữu cơ X. Chất X là
A. C17H33COOH B. C17H35COOH C. C17H33COONa D. C17H35COONa
Câu 50:Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure ?
A. Ala – Gly B. Ala – Ala – Gly – Gly C. Gly – Ala – Gly D. Ala – Gly - Gly
Câu 51:Chất có khả năng trùng hợp thành cao su là
A. CH2=CH-CH=CH2 B. CH2=C(CH3)COOCH3
C. CH2=CH2 D. CH2=CHCl
Câu 52:Sự đốt các nguyên liệu hóa thạch đã góp phần vào vấn đề mưa axit, đặc biệt tại các vùng có nhiều nhà máy công nghiệp, sản xuất hóa chất . Khí nào sau đây gây ra hiện tượng mưa axit ?
A. SO2 B. CO2 C. CO D. CH4
Câu 53:Cho 21,6 gam hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thấy có 11,2 lít khí H2 thoát ra (đktc) . Lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là
A. 58,1 gam B. 53,9 gam C. 39,4 gam D. 57,1 gam
Câu 54:Dùng Al dư khử hoàn toàn 4,8 gam Fe2O3 thành Fe bằng phản ứng nhiệt nhôm . Khối lượng Fe thu được là
A. 0,84 gam B. 2,80 gam C. 3,36 gam D. 1,68 gam
Câu 55:Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp glucozơ và saccarozơ thu được 5,376 lít khí CO2 (đktc) và 4,14 gam H2O . Giá trị của m là
A. 5,22 B. 10,44 C. 8,64 D. 7,02
Câu 56:Cho các chất sau: glyxin, axit glutamic, etylamoni hiđrocacbonat, anilin . Số chất phản ứng được với dung dịch HCl và dung dịch NaOH là
A. 1 B. 3 C. 4 D. 2
Câu 57:Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước . X có nhiều trong cây mía, củ cải đường và hoa thốt nốt . Trong công nghiệp , X được chuyển hóa thành chất Y dùng để tráng gương, tráng ruột phích
No_avatar

tại sao mình dowload các file word thì được còn bài giảng điện tử file powerpoint thì không được vậy ah

 
Gửi ý kiến