Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ĐỀ MINH HỌA HÓA 2022 CÓ GIẢI-04

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Linh Linh
Ngày gửi: 16h:22' 16-09-2021
Dung lượng: 161.0 KB
Số lượt tải: 297
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ MINH HỌA CHUẨN 2022
THEO HƯỚNG TINH GIẢN
BỘ GIÁO DỤC ĐỀ SỐ 4

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2022
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề


Họ, tên thí sinh: .....................................................................
Số báo danh: ..........................................................................

* Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; He = 4; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
* Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn, giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. 

Câu 1: Dung dịch nào sau đây hòa tan được Al(OH)3?
A. HNO3. B. Na2SO4. C. NaNO3. D. KCl.
Câu 2: Thành phần chính của đá vôi là
A. CaCO3. B. BaCO3. C. MgCO3. D. FeCO3.
Câu 3: Ở điều kiện thích hợp, kim loại nào sau đây bị Cl2 oxi hóa lên mức oxi hóa +1?
A. Fe. B. Al. C. Zn. D. K.
Câu 4: Chất béo X là trieste của glixerol với axit cacboxylic Y. Axit Y có thể là
A. HCOOH. B. C2H3COOH.
C. C2H5COOH. D. C15H31COOH.
Câu 5: Trong khí thải công nghiệp thường có chứa các khí SO2, NO2. Có thể dùng chất nào (rẻ tiền) sau đây để loại bỏ các chất khí đó?
A. Ca(OH)2. B. NH3. C. HCl. D. NaOH.
Câu 6: Muối sắt(II) sunfua có công thức là
A. FeSO4. B. FeS2. C. Fe3O4. D. FeS.
Câu 7: Số electron lớp ngoài cùng của kim loại kiềm là
A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.
Câu 8: Tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?
A. Tơ nitron. B. Tơ nilon-6,6.
C. Tơ lapsan. D. Tơ visco.
Câu 9: Ở điều kiện thích hợp amino axit phản ứng với chất nào tạo thành este?
A. NaOH. B. HCl. C. CH3OH. D. CH3COOH.
Câu 10: Chất nào sau đây không thể oxi hoá được Fe thành hợp chất sắt(III)?
A. Br2. B. AgNO3. C. H2SO4. D. S.
Câu 11: Ở điều kiện thích hợp, saccarozơ (C12H22O11) không tham phản ứng với chất nào?
A. Cu(OH)2. B. AgNO3/NH3 (to).
C. H2O (to, H+). D. O2 (to).
Câu 12: Phản ứng với chất nào sau đây chứng tỏ FeO là oxit bazơ?
A. HNO3. B. H2SO4 đặc. C. H2. D. HCl.
Câu 13: Chất nào sau đây làm mềm được nước cứng toàn phần?
A. NaOH. B. HCl. C. Na3PO4. D. Ca(OH)2.
Câu 14: Ở nhiệt độ cao, khí H2 khử được oxit nào sau đây?
A. CaO. B. MgO. C. Al2O3. D. CuO.
Câu 15: Hòa tan hết m gam Fe trong dung dịch HNO3 đặc, nóng (dư), thu được 2,688 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất ở đktc). Giá trị của m là
A. 6,72. B. 2,24. C. 3,36. D. 5,6.
Câu 16: Hòa tan hết m gam Na trong nước (dư), thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị m là
A. 2,3. B. 4,6. C. 7,2. D. 9,2.
Câu 17: Chất nào dưới đây không phân li ra ion khi hòa tan trong nước?
A. MgCl2. B. HClO3. C. C2H5OH. D. Ba(OH)2.


Câu 18: Thủy phân hoàn toàn tinh bột, thu được monosaccarit X. Oxi hóa X bằng dung dịch AgNO3/NH3,
 
Gửi ý kiến