Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thị Thanh Hải
Ngày gửi: 15h:10' 19-09-2021
Dung lượng: 253.5 KB
Số lượt tải: 90
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ SỐ 2
1/ Điểm kiểm tra môn Toán của 50 học sinh lớp 101 được ghi trong bảng sau:
Điểm số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tần số
2
2
3
1
5
4
5
10
10
5
3

Số trung vị của dãy điểm Toán là:
(A) (B) (C) (D) 
2/ Người ta phân 400 quả cam thành 5 nhóm căn cứ trên khối lượng (đơn bị gam) của chúng. Ta có bảng phân bố tần số sau đây:
Nhóm
Khối lượng
Tần số

1
2
3
4
5
[27,5 ; 32,5)
[32,5 ; 37,5)
[37,5 ; 42,5)
[42,5 ; 47,5)
[47,5 ; 52,5)
18
76
200
100
6

Độ lệnh chuẩn là:
A/ 4,12 B/ 17,04 C/ 17 D/ 4,13

3/ Cho các số liệu thống kê 48 36 33 38 32 48 42 33 39
Khi đó số trung vị là:
A/ 32 B/ 37 C/ 38 D/ 39

4/ Cho dãy số liệu thống kê 1 2 3 4 5 6 7
Phương sai của số liệu thống kê đã cho là:
A/ 1 B/ 2 C/ 3 D/ 4
5/ Cho bảng thực nghiệm phân phối tần số ghép lớp:

Các lớp giá trị của x
[10;12)
[12;14)
[14;16)
[16;18)
[18;20)
Cộng

Tần số ni
 1
 3
 3
 4
 5
 16

Khi đó số trung bình cộng là:
A/ 16 B/ 15 C/ 16,125 D/ 16,12
6/ Ba nhóm học sinh gồm 10 người, 15 người, 25 người. Khối lượng trung bình của mỗi nhóm lần lượt là 50kg, 30kg, 40kg. Khối lượng trung bình của cả 3 nhóm là:
A/ 40kg B/ 39kg C/ 37kg D/ 21kg

7/ Cho các số liệu thống kê 48 36 33 38 32 48 42 33 39
Khi đó số trung vị là:
A/ 32 B/ 37 C/ 38 D/ 39
8/ Bất phương trình (x+1) ( 0 tương đương với bất phương trình:
A. (x-1) ( 0 B. ( 0 C. ( 0 D. ( 0
9/ Bất phương trình ( 0 có tập nghiệm là: A. (;2) B. [; 2] C. [; 2) D. (; 2]
10/ Nghiệm của bất phương trình ( 0 là:
A. x ((-(;1) B. x ( (-3;-1) ( [1;+() C. x ( [-(;-3) ( (-1;1) D. x ( (-3;1)
11/ Tập nghiệm của bất phương trình x(x - 6) + 5 - 2x > 10 + x(x - 8) là:
A. S = ( B. S = ( C. S = (-(; 5) D. S = (5;+()
12/ Tập nghiệm của bất phương trình ( 0 là:
A. (1;3] B. (1;2] ( [3;+() C. [2;3] D. (-(;1) ( [2;3]
13/ Nghiệm của bất phương trình là:
A. x ( (-2; ] B. x ( (-2;+() C. x ( (-2; ] ( (1;+() D. x ( (-(;-2) ( [;1)
14/ Tập nghiệm của bất phương trình x2 - 2x + 3 > 0 là:
A. ( B. ( C. (-(; -1) ( (3;+() D. (-1;3)
15/ Tập nghiệm của bất phương trình x2 + 9 > 6x là:
A. ( \ {3} B. ( C. (3;+() D. (-(; 3)
16/ Bất phương trình x(
 
Gửi ý kiến