Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị liên
Ngày gửi: 08h:33' 14-10-2021
Dung lượng: 81.3 KB
Số lượt tải: 301
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

Câu 1:Cáchạtcấutạonênhạtnhâncủahầuhếtcácnguyêntửlà
A. nơtron, electron B. electron, nơtron, proton C. electron, proton D. proton, nơtron
Câu 2:Chọncâuphátbiểusai:
A. Sốkhốibằngtổngsốhạt p và n B. Tổngsố p vàsố e đượcgọilàsốkhối
C. Trong 1 nguyêntửsố p = số e = sồđơnvịđiệntíchhạtnhânD. Số p bằngsố e
Câu 3:Nguyêntửcủanguyêntốnàosauđâycósốhạtnơtronnhỏnhất ?
A. F B. ScC. K D. Ca
Câu 4:SắpxếpcácnguyêntửsautheothứtựtăngdầnsốNơtron
A. F;Cl;Ca;Na;C B. Na;C;F;Cl;Ca
C. C;F; Na;Cl;Ca D. Ca;Na;C;F;Cl;
Câu 5: Sắp xếp các nguyên tử sau theo thứ tự tăng dần số Nơtron: 1, Na; 2, C; 3, F; 4, Cl;
A. 1;2;3;4 B. 3;2;1;4 C. 2;3;1;4 D. 4;3;2;1
Câu 6: Cho nguyên tử nguyên tố X có 12p và 12n. Kí hiệu nguyên tử đúng của X là?
A. B. C. D. 
Câu 7: Cho cấuhình electron củaNa(Z = 11): 1s22s22p63s1. Hỏi Na thuộcloạinguyêntốgì?
A. Nguyêntố s B Nguyêntố p C. Nguyêntố d D. Nguyêntố f
Câu 8:TrongnguyêntửRbcótổngsốhạt p và n là: A. 49 B. 123 C.37 D. 86
Câu 9: Nguyên tử có 10n và số khối 19. vậy số p là: A. 9 B. 10 C. 19 D. 28
Câu 10: Nguyên tử F có tổng số hạt p,n,e là: A. 20 B. 9 C. 28 D. 19
Câu 11:Cho cấuhình electron củaFe(Z = 26): 1s22s22p63s23p63d64s2 . Hỏi Fe thuộcloạinguyêntốgì?
A. Nguyêntố s B Nguyêntố p C. Nguyêntố d D. Nguyêntố f
Câu 12:NhữngnguyêntửCa, K, Sccócùng:
A. số hiệu nguyên tử B. số e C. số nơtron D. số khối
Câu 13: Các hạt cấu tạo nên nguyên tử của hầu hết các nguyên tố là
A. proton,nơtron B. nơtron,electron C. electron, proton D. electron,nơtron,proton
Câu 14:ĐồngcóhaiđồngvịCu vàCu chúngkhácnhauvề:
A. Số electron B. Số P C. Cấu hình electron. D. Số khối
Câu 15: Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng:
A. sốnơtronvà proton B. sốnơtron C. số proton tronghạtnhân D. sốkhối.
Câu 16:Nguyêntửkhácvớinguyêntửlànguyêntử Li có:
A. nhiềuhơn 1p B. íthơn 2p C. íthơn 2n D. nhiềuhơn 1n
Câu 17:Nguyêntửcósố electron lớpngoàicùngtốiđalà
A. 8 B. 5 C. 7 D. 4
Câu 18:Nguyêntửnàosauđâychứanhiềunơtronnhất?
A.24Mg(Z=12) B.23Na(Z=11) C.65Cu(Z=29) D.56Fe(Z=26)
Câu 19: Nguyên tử S(Z=16) nhận thêm 2e thì cấu hình e tương ứng của nó là:
A. 1s2 2s2 2p6 3s1 B. 1s2 2s2 2p6C. 1s2 2s2 2p6 3s3 D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
Câu 20. Nguyên tử Na(Z=11) bị mất đi 1e thì cấu hình e tương ứng của nó là:
A. 1s2 2s2 2p6 B. 1s2 2s2 2p6 3s1 C. 1s2 2s2 2p6 3s3 D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
Câu 21: Nguyên tử K(Z=19) có số lớp electron là: A. 3 B. 2 C. 1 D. 4
Câu 22: Lớp thứ 4(n=4) có số electron tối đa là: A. 32 B. 16 C. 8 D. 50
Câu 23: Lớp thứ 3(n=3) có số phân lớp là: A. 7 B. 4 C. 3 D. 5
Câu 24: Nguyên tử của nguyên tố R có 4 lớp e, lớp ngoài cùng có 1e. Vậy số hiệu nguyên tử của nguyên tố R có thể là: A. 15 B. 16 C. 14 D. 19
Câu 25: Cấu hình e sau: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 là của nguyên
 
Gửi ý kiến