Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi chọn HSG

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Hiền
Ngày gửi: 20h:39' 16-10-2021
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 267
Số lượt thích: 0 người
Preparing date:5/9/2021
REVISION
Objectives: By the end of the leson, Ss will be able to practise doing exercises in the verb tenses and how to learn online.
II. Language review: verb tenses, passive, indirect speech, conditional sentences
III. Materials
Lesson plan and Laptop
IV. Procedure
1. Warmer
- Greeting.
- Checking attendance.
- Asking for the teaching date.
2. Revision
I. NỘI QUI PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN
1.    Làm đầy đủ bài tập, tìm hiểu trước bài mới theo yêu cầu của giáo viên trước mỗi buổi học.
2.    Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ học tập: Phiếu, vở ghi, giấy nháp. Kiểm tra cẩn thận các thiết bi học tập: Máy tính, loa, mạng.
3.    Vào lớp học trước 5-10 phút theo Thời khóa biểu.
4.    Ngồi học nghiêm túc, trật tự, chỉ được nói khi giáo viên cho phép.
5.     Thực hiện các thao tác trên máy tính theo yêu cầu của giáo viên, không tự ý vẽ lên màn hình cùa giáo viên hoặc chia sẻ màn hình của mình.
6.    Không ăn quà vặt, không chơi điện tử, không làm việc riêng trong giờ học.
7. Không tắt camera trong quá trình học.
8. Viết đúng tên học sinh khi vào phòng học.
3. New lesson
Thì trong tiếng anh, công thức & dấu hiệu nhận biết
1. Hiện tại đơn
2. Hiện tại tiếp diễn
3. Hiện tại hoàn thành
4. Thì quá khứ đơn
5. Thì quá khứ tiếp diễn
6. Quá khứ hoàn thành
7. Thì tương lai
8. Thì tương lai gần
PRACTICE
1. In all the world, there (be) __________ only 14 mountains that (reach) __________above 8,000 meters.
2. He sometimes (come) __________ to see his parents.
3. The sun (rise) ……………… in the east.
4. My grandfather never (fly) __________ in an airplane, and he has no intention of ever doing so.
5. When she (come)…… tomorrow, we (swim) ….in the pool.
6. I think Jim (be) __________ out of town.
7. I knew that this road (be) __________ too narrow.
8. The World Cup (take place) ……………… every four years.
9. Tomorrow I`m going to leave for home. When I (arrive) __________at the airport, Mary (wait) __________ for me.
10. I (study) ……………… English since I was 21.
11. My grandparents (visit)……………………… Asia at this time next month.
12. I will graduate in June. I (see) __________ you in July.
13. I (visit) __________ my uncle`s home regularly when I (be) __________ a child.
14. That book (be) __________ on the table for weeks. You (not read) __________ it yet ?
15. David (wash) __________ his hands. He just (repair) __________ the TV set.

***************-*******************-*************
Preparing date:6/9/2021
Period 1: INTRODUCTION

I. Objectives: By the end of the lesson students will be able to:
- Review all main what they have studied in the 8th form
- Practice doing some exercises
1. Knowledge:
- Vocabulary: Review
- Structure: Tenses, Passive voice, structures.
2. Skill: Speaking, writing.
3. Attitude: Study seriously.
4. Competence development orientation:
- Linguistic competence, cooperative learning and communicative competence.
II. Preparation:
1. Teacher: Teaching plan, laptop.
2. Students: Books and notebooks.
III. Procedures:
INTRODUCE ENGLISH 9
How many themes are there in English 9?Introduction textbooks
1. Tiếng Anh 9 tập 1 và tập 2 có 12 units mỗi đơn vị bài có 7 phần:
Part 1: Getting started: Introduce vocabs and grammar.
Part 2: A closer look 1: practice vocabulary and phonetics.
Part 3: A closer look 2: learn grammmar.
Part 4: Communication: practice Speaking.
Part 5: Skills 1: practice Reading and Speaking.
Part 6: Skills 2: practice Writing and listening.
- Part 7: Looking back&Project: exercise, strengthening the learned knowledge.
2. workbook
3. Notebook: 2

NEW LESSON
Teacher’s and students’ activities
The main contents

A. Warm up.
Goal:To attract Ss’s attention to the lesson and to lead in the new lesson

T lets students play game: review some vocabularies
* Groupwork:
- Divide the class into two teams
- Time: 7 minutes
- Each student
 
Gửi ý kiến