Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: KIỂM TRA GIUA KI
Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc Lựu
Ngày gửi: 15h:07' 22-10-2021
Dung lượng: 389.2 KB
Số lượt tải: 185
Số lượt thích: 0 người
Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Cánh Diều
Năm học 2021 – 2022
I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1: Tập hợp nào dưới đây có 5 phần tử?
A. A = {x ∈ N*| x > 3}
B. B = {x ∈ N| x < 6}

C. C = {x ∈ N| x ≤ 4}
D. D = {x ∈ N*| 4 < x ≤ 8}

Câu 2: Cho tập hợp M các số tự nhiên lớn hơn 14, nhỏ hơn 45 và có chứa chữ số 3. Phần tử nào dưới đây không thuộc tập hợp M?
A. 13
B. 23
C. 33
D. 43

Câu 3: Phân tích số 54 ra thừa số nguyên tố được:
A. 54 = 2.33
B. 54 = 3.23
C. 54 = 2.32
D. 54 = 3.22

Câu 4: Số 1080 chia hết cho bao nhiêu số trong các số sau đây: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 24, 25?
A. 10 số
B. 9 số
C. 8 số
D. 7 số

Câu 5: Hoa gấp được 97 ngôi sao và xếp vào các hộp, mỗi hộp 8 ngôi sao. Số ngôi sao còn thừa không xếp vào hộp là:
A. 5 ngôi sao
B. 1 ngôi sao
C. 6 ngôi sao
D. 2 ngôi sao

Câu 6: Hình nào dưới đây là hình vẽ chỉ tam giác đều?
A.
/
B.
/

C.
/
D.
/

Câu 7: Hai đường chéo hình thoi có độ dài lần lượt bằng 16cm và 12cm. Diện tích của hình thoi là:
A. 90cm2
B. 96cm2
C. 108cm2
D. 120cm2

Câu 8: Chọn câu sai trong các câu dưới đây?
Lục giác đều ABCDEG là hình có:
A. Các góc ở các đỉnh A, B, C, D, E, G, O bằng nhau.
B. Sáu cạnh bằng nhau: AB = BC = CD = DE = EG = GA.
C. Ba đường chéo chính cắt nhau tại điểm O.
D. Ba đường chéo chính bằng nhau: AD = BE = CG.
/

II. Phần tự luận (6 điểm)
Câu 9 (2 điểm):
a) Thực hiện phép tính:
1) 30.75 + 25.30 – 150
2) 160 - (4.52 - 3.23)
3) [36.4 - 4.(82 - 7.11)2] : 4 - 20220
b) Tìm ƯCLN của các số 28, 54 và 96.
Câu 10 (1,5 điểm): Tính diện tích của hình H gồm hình bình hành ABCD và hình chữ nhật DCNM, biết hình chữ nhật DCMN có chu vi bằng 180cm và chiều dài MN gấp 4 lần chiều rộng CN.
/
Câu 11 (2 điểm): Một đội y tế gồm 48 bác sĩ và 108 y tá. Hỏi có thể chia đội y tế thành nhiều nhất bao nhiêu tổ để số bác sĩ và y tá được chia đều vào các tổ?
Câu 12 (0,5 điểm): Chứng tỏ A chia hết cho 6 với A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 2100
Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2021 – 2022
I. Phần trắc nghiệm
Câu 1: C
Câu 2: A
Câu 3: A
Câu 4: B

Câu 5: B
Câu 6: D
Câu 7: B
Câu 8: A

II. Phần tự luận
Câu 9:
a) 1) 30.75 + 25.30 – 150 = 30.(75 + 25) – 150 = 30.100 – 150 = 3000 – 150 = 2850
2) 160 - (4.52 - 3.23) = 160 – (4.25 – 3.8) = 160 – (100 – 24) = 160 – 76 = 84
3) [36.4 - 4.(82 - 7.11)2] : 4 - 20220 = [36.4 - 4.(82 - 77)2] : 4 – 1
= [36.4 - 4.52] : 4 – 1 = [36.4 - 4.25] : 4 – 1 = [4.(36 – 25)] : 4 – 1
= 4.11 : 4 – 1 = 11 – 1 = 10
b) Có 28 = 4.7 = 22.7
54 = 6.9 = 2.3.32 = 2.33
96 = 2.48 = 2.3
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓