Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

đề KTTX trác nghiệm 100%

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Trang
Ngày gửi: 08h:42' 23-10-2021
Dung lượng: 46.0 KB
Số lượt tải: 829
Số lượt thích: 0 người
ĐỀ KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN LẦN 1
MÔN VẬT LÝ 9

Câu 1: Biểu thức đúng của định luật Ohm là:
A. 
B. 
C. 
D. U = I.R
Câu 2: Khi đặt một hiệu điện thế 12V vào hai đầu một cuộn dây dẫn thì dòng điện qua nó có cường độ 1,5A. Chiều dài của dây dẫn dùng để quấn cuộn dây này là bao nhiêu (Biết rằng loại dây dẫn này nếu dài 8m có điện trở là 2Ω.)
A. l = 8 m
B. l = 12 m
C. l = 24 m
D. l = 32 m
Câu 3: Đối với mỗi dây dẫn, thương số R=
𝑈
𝐼 có giá trị……
A. tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện I.
B. tỉ lệ thuận với hiệu điện thế U.
C. không đổi đối với một loại dây dẫn.
D. giảm khi dòng điện qua nó giảm.
Câu 4: Đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc song song có điện trở tương đương là:
A. R1 + R2.
B. R1 . R2
C. 
D. 
Câu 5: Đơn vị của điện trở là gì?
A. Ôm.mét (Ωm)
B. Ampe (A)
C. Vôn (V)
D. Ôm (Ω)
Câu 6: Biến trở là một thiết bị ......
A. dùng để thay đổi vật liệu dây dẫn trong mạch.
B. dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch.
C. dùng để điều chỉnh hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch.
D. dùng để thay đổi tiết diện của dây dẫn trong mạch.
Câu 7: Công thức điện trở phụ thuộc vào chiều dài dây dẫn (l), tiết diện dây dẫn (S), điện trở suất (ρ) là.
A. R = . B. R = . C. R = . D. R = .
Câu 8: Để đo cường độ dòng điện qua một điện trở, người ta dùng….
A. vôn kế mắc nối tiếp với điện trở đó.
B. vôn kế mắc song song với điện trở đó.
C. ampe kế mắc song song với điện trở đó.
D. ampe kế mắc nối tiếp với điện trở đó.
Câu 9: Trong số các vật liệu: đồng, nhôm, sắt và vonfam, vật liệu nào dẫn điện tốt nhất? (cho đồng = 1,7.10-8 Ωm; nhôm = 2,8.10-8 Ωm; vonfam = 5,5.10-8 Ωm; sắt = 12,0.10-8 Ωm)
A. đồng. B. nhôm. C. sắt. D. vônfram.
Câu 10: Hai dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu có cùng tiết diện, có chiều dài lần lượt là l1, l2 . Điện trở tương ứng của chúng thỏa điều kiện:
A. 
B. 
C. R1 . R2 =l1 . l2
D. R1 . l1 = R2 . l2
Câu 11:Cho đoạn mạch gồm hai điện trở R1=15Ω và R2=20Ω được mắc nối tiếp với nhau thì điện trở tương đương của đoạn mạch đó là
A.20Ω
B. 35Ω
C. 45Ω
D. 15Ω
Câu 12: Một dây dẫn có chiều dài l và điện trở R. Nếu nối 4 dây dẫn trên với nhau thì dây mới có điện trở R’ là :
A. R’ = 4R .
B. R’=  .
C. R’= R+4 .
D. R’ = R – 4 .
Câu 13: Hai dây bằng đồng có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện S1=10mm2 và có điện trở R1 = 17Ω. Dây thứ hai có tiết diện S2 = 1mm2 thì điện trở R2 là bao nhiêu?
A. R2 = 1,7Ω
B. R2 = 170Ω
C. R2 = 17Ω
D. R2 = 0,17Ω
Câu 14:Đặt hiệu điện thế U= 6V vào hai đầu một điện trở R thì cường độ dòng điện qua nó là 0,5A. Nếu hiệu điện thế tăng đến 12V thì cường độ dòng điện lúc này là bao nhiêu
A. 1A.
B. 0,25A.
C. 0,5A.
D. 1,25A.
Câu 15: Trong gia đình sử dụng một đèn có HĐT định mức là 220V, một quạt có HĐT định mức là 220V. Muốn các đồ dùng trên hoạt động bình thường thì phải mặc chúng như thế nào vào nguồn điện có HĐT 220V.
 
Gửi ý kiến