Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Nhật Bình
Ngày gửi: 01h:00' 11-11-2021
Dung lượng: 14.4 KB
Số lượt tải: 157
Số lượt thích: 0 người
SỞ GD & ĐT TỈNH YÊN BÁI
TRƯỜNG THPT NGUYỄN LƯƠNG BẰNG
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I – NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN: TIN HỌC 12 – Tiết PPCT: 9
Thời gian làm bài : 45 Phút;
(Đề có 28 câu TNKQ; 03 câu tự luận)

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 2 trang)


Họ tên : .......................................................... Số báo danh : ..................Lớp:….


TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
Câu 1: Trong các dữ liệu sau đây, đâu là một CSDL?
A. Một văn bản B. Một bài trình chiếu
C. Một bản vẽ D. Một bảng điểm của học sinh
Câu 2:  Access là hệ QT CSDL dành cho:
A. Máy tính cá nhân B. Các máy tính chạy trong mạng cục bộ
C. Các mạng máy tính trong mạng toàn cầu D. Máy tính cá nhân và Các máy tính chạy trong mạng cục bộ
Câu 3:  Các đối tượng cơ bản trong Access là:
A. Bảng, Macro, Biểu mẫu, Mẫu hỏi B. Bảng, Macro, Môđun, Báo cáo
C. Bảng, Macro, Biểu mẫu, Báo cáo D. Bảng, Mẫu hỏi, Biểu mẫu, Báo cáo
Câu 4: Trong các chức năng sau, chức năng nào không phải là chức năng của hệ quản trị CSDL.
A. Cung cấp cách quản lý tệp
B. Cung cấp cách tạo lập CSDL
C. Cung cấp cách cập nhật, tìm kiếm và kết xuất thông tin
D. Cung cấp công cụ kiểm soát việc truy cập vào CSDL
Câu 5: Dữ liệu nào sau đây KHÔNG là một CSDL của một tổ chức?
A. Bảng hồ sơ bệnh nhân B. Bảng dữ liệu Khách Hàng
C. Bảng điểm học sinh D. Tệp văn bản
Câu 6:  Ngôn ngữ thao tác dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép:
A. Khai thác dữ liệu như: tìm kiếm, sắp xếp, kết xuất báo cáo…
B. Nhập, sửa, xóa dữ liệu. Khai thác dữ liệu như: tìm kiếm, sắp xếp, kết xuất báo cáo…
C. Nhập, sửa, xóa dữ liệu
D. Khai báo kiểu, cấu trúc, các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL
Câu 7:  Chọn câu sai trong các câu sau:
A. Access cho phép cập nhật dữ liệu, tạo báo cáo, thống kê, tổng hợp.
B. Access không hỗ trợ lưu trữ CSDL trên các thiết bị nhớ.
C. CSDL xây dựng trong Access gồm các bảng và liên kết giữa các bảng.
D. Access có khả năng cung cấp công cụ tạo lập CSDL
Câu 8:  Người nào có vai trò quan trọng trong vấn đề phân quyền hạn truy cập sử dụng CSDL?
A. Người quản trị B. Nguời quản trị CSDL C. Người lập trình D. Người dùng
Câu 9:  Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu thật chất là:
A. Ngôn ngữ lập trình Pascal B. Hệ thống các kí hiệu để mô tả CSDL
C. Ngôn ngữ C D. Các kí hiệu toán học dùng để thực hiện các tính toán
Câu 10:  Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo một CSDL mới?
(1) Chọn nút Create (2) Chọn File -> New (3) Nhập tên cơ sở dữ liệu (4) Chọn Blank Database
A. (1) → (3) → (4) → (2) B. (2) → (4) → (3) → (1)
C. (1) → (2) → (3) → (4) D. (2) → (1) → (3) → (4)
Câu 11:  Việc lưu trữ dữ liệu đầy đủ và hợp lí sẽ:
A. Hỗ trợ thống kê, báo cáo, tổng hợp số liệu. Hỗ trợ ra quyết định
B. Hỗ trợ thống kê, báo cáo. Hỗ trợ ra quyết định
C. Hỗ trợ ra quyết định
D. Hỗ trợ thống kê, báo cáo, tổng hợp số liệu.
Câu 12: MDB viết tắt bởi
A. Không có câu nào đúng B. Manegement DataBase
C. Microsoft Access DataBase D. Microsoft DataBase
Câu 13:  Dữ liệu trong một CSDL được lưu trong:
A. Bộ nhớ RAM B. Bộ nhớ ngoài C. Các thiết bị vật lí D. Bộ nhớ ROM
Câu 14:  Việc xác định cấu trúc hồ sơ được tiến hành vào thời điểm nào?
A. Cùng
No_avatar

Có ma trận và bẳng đặc ta và đáp án không?

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓