Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Dề kiểm tra Toán 10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: VÕ HOÀNG THÀNH
Ngày gửi: 12h:24' 11-11-2021
Dung lượng: 168.7 KB
Số lượt tải: 211
Số lượt thích: 1 người (lê tri)
Câu 1: Cho 2 tập hợp A =, B =, chọn mệnh đề đúng?
A= {0;2;-1/2}
B= {2,3,4,5
A. B. C. D. 
Câu 2:Mệnh đề nào sau là mệnh đề sai?

A. thì B. C. D. 

Câu 3: Cho A = (-5; 1], B = [3; + ), C = (- ; -2) câu nào sau đây đúng?
A //////////////////////////////( ]////////////////////////////////
-5 1 B /////////////////////////////////////////////////////////////[
3
C )////////////////////////////////
-2

A. B. C. D. 
Câu 4:Phát biểu nào sau đây là đúng?

1> -4 suy ra 12> (-4)2 x> y>0 (1-1)2≥12 +(-1)2
A. x ≥ y ( x2 ≥ y2 B. (x +y)2 ≥ x2 + y2
C. x + y >0 thì x > 0 hoặc y > 0 D. x + y >0 thì x.y > 0
Câu 5: Cho A = , B = , C = (0; 3) câu nào sau đây sai?

A ]/////////////////////////////
2
B ////////////////////////////[
2
C ////////////////( )//////////////////
0 3 BC =(0;+)

AB = R
0 3
A. B. C. D. 

Câu 6 Cho 2 tập hợp A = , B = , chọn mệnh đề sai:
|x| > a suy ra X< -a hoặc x > a
|x| > 4 suy ra x<-4 hoặc x>4


B -4 x<6
A. B. C. D. 

Câu 7: Tập hợp D = là tập nào sau đây?

A. (-6; 2] B. (-4; 9] C. D. [-6; 2]

Câu 8: Số tập con gồm 3 phần tử có chứa e, f của M = là:

A. 8 B. 10 C. 7 D. 9
Câu 9: Cho tập hợp A = , tập hợp nào sau đây là đúng?
A. Tập hợp A có 1 phần tử B. Tập hợp A có 2 phần tử
C. Tập hợp A = D. Tập hợp A có vô số phần tử
Câu 10: Cho A là tập các số nguyên chia hết cho 5, B là tập các số nguyên chia hết cho 10, C là tập các số nguyên chia hết cho 15; Lựa chọn phương án đúng:

A.   B.  A = B C.   D.  
Câu 11 : Cho tập hợp B=, tập hợp nào sau đây là đúng?
A. Tập hợp B= B. Tập hợp B= 
C. Tập hợp C= D. Tập hợp B = 
Câu 12 : Tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6} có bao nhiêu tập hợp con gồm 2 phần tử?
30 B.15 C. 10 D. 3
Câu 13 : Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp: X = { x ∈ R  | 2x2 - 5x + 3 = 0}.
A. X = {0} B. X = {1} C. X = { } D. X = { 1 ; }
Câu 14 :Cho hai tập hợp . Xét các khẳng định sau đây:

Có bao nhiêu khẳng định đúng trong ba khẳng định nêu trên ?
A. 1. B. 3. C. 0. D. 2.
Câu 15: Cho A=(–(;–2]; B=[3;+() và C=(0;4). Khi đó tập (AB)C là:
A) [3;4]. B) (–(;–2](3;+(). C) [3;4). D) (–(;–2)[3;+().
Câu 16: Cho tập hợp Hãy chọn khẳng định đúng.
A. có 6 phần tử. B. có 8 phần tử. C. có 7 phần tử. D. có 2 phần tử.
Câu 17: Cho tập hợp Hãy chọn khẳng định đúng.
 
Gửi ý kiến