Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Hóa học 9.(NEW) đề thi và đáp HSG huyện Đức Cơ 2020-2021

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: phạm đình phú
Ngày gửi: 21h:20' 25-11-2021
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 631
Số lượt thích: 1 người (phạm đình phú)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
HUYỆN ĐỨC CƠ NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN: HÓA HỌC, LỚP 9

ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 150 phút (Không kể phát đề)
(GỒM 01 TRANG)
Họ và tên: …………………………..Lớp:………Trường:………………………………..
ĐỀ BÀI

Bài 1: (1,5 điểm)
Viết các phương trình hóa học xảy ra khi cho mỗi chất FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, FexOy, FeCO3 lần lượt tác dụng với H2SO4 đặc, nóng, dư.
Bài 2: (3,5 điểm)
Một hỗn hợp gồm BaO, MgCO3, Al2O3, CuO. Trình bày phương pháp tách riêng từng chất từ hỗn hợp trên với điều kiện không làm thay đổi khối lượng mỗi chất so với ban đầu.
Bài 3: (4,0 điểm)
Cho một lượng bột CaCO3 tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 32,85%, sau phản ứng thu được dung dịch X trong đó nồng độ HCl còn lại là 24,195%. Thêm vào X một lượng bột MgCO3 khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y trong đó nồng độ HCl còn lại là 21,11%. Tính nồng độ % của các muối có trong dung dịch Y.
Bài 4: (5,0 điểm)
Nhúng thanh sắt nặng 100 gam vào 500 ml dung dịch hỗn hợp CuSO4 0,08M và Ag2SO4 0,004M. Giả sử tất cả Cu, Ag thoát ra đều bám vào thanh sắt. Sau một thời gian lấy thanh sắt cân lại được 100,48 gam. (Biết kim loại Cu hoạt động hóa học mạnh hơn kim loại Ag).
a. Tính khối lượng chất rắn A thoát ra bám lên thanh sắt.
b. Hòa tan chất rắn A bằng dung dịch HNO3 đặc. Hỏi có bao nhiêu lít khí màu nâu thoát ra (đo ở 270 C và 1 atm)?
c. Cho toàn bộ thể tích màu nâu ở trên hấp thụ vào 500 ml dung dịch NaOH 0,2 M. Tính nồng độ mol của các chất sau phản ứng. Cho rằng thể tích của dung dịch thay đổi không đáng kể.
Bài 5: (6,0 điểm)
Hòa tan hoàn toàn a gam kim loại M có hóa trị không đổi vào b gam dung dịch HCl được dung dịch D. Thêm 240 gam dung dịch NaHCO3 7% vào D thì vừa đủ tác dụng hết với lượng HCl còn dư, thu được dung dịch E trong đó nồng độ phần trăm của NaCl và muối clorua kim loại M tương ứng là 2,5% và 8,12%. Thêm tiếp lượng dư dung dịch NaOH vào E, sau đó lọc lấy kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi thì thu được 16 gam chất rắn. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.
Xác định kim loại M và nồng độ phần trăm của dung dịch HCl đã dùng.

……………………Hết…………………….

* Ghi chú: Thí sinh được phép sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9
HUYỆN ĐỨC CƠ NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN: HÓA HỌC, LỚP 9
ĐÁP ÁN CỦA ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 150 phút (không kể phát đề)
(Gồm 04 trang)

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
Bài
Đáp án - Hướng dẫn chấm
 Điểm

 1
(1,5 điểm)


Các phương trình hóa học xảy ra:
2FeO + 4H2SO4 đặc, nóng Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2
2Fe(OH)2 + 4H2SO4 đặc, nóng Fe2(SO4)3 + 6H2O + SO2
2Fe(OH)3 + 3H2SO4 đặc, nóng Fe2(SO4)3 + 6H2O
2Fe3O4 + 10H2SO4 đặc, nóng 3Fe2(SO4)3 + 10H2O + SO2
2FexOy + (6x – 2y)H2SO4 đặc, nóng xFe2(SO4)3 + (6x – 2y) H2O
+ (3x – 2y) SO2
2FeCO3 + 4H2SO4 đặc, nóng Fe2(SO4)3 + 4H2O + SO2 + 2CO20,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

0,25 đ
0,25 đ

2
(3,5 điểm)

- Nung nóng hỗn hợp ở nhiệt độ cao rồi dẫn khí CO dư đi qua thì thu được hỗn hợp rắn gồm BaO, MgO, Cu, Al2O3.
MgCO3 MgO + CO2
CO + CuO Cu + CO2
- Hòa tan hỗn hợp rắn thu được vào dung dịch NaOH dư, tách lấy chất rắn không tan được hỗn hợp A (
No_avatar

mọi người nghĩ đề thi này thế nào ạ?

 

No_avatar

đề ba láp qua phú ơi

 

 
Gửi ý kiến