Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Khắc Lam
Ngày gửi: 19h:14' 21-11-2021
Dung lượng: 63.0 KB
Số lượt tải: 370
Số lượt thích: 0 người
Đề 1
A. Trắc nghiệm(4đ): Khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Tổng 21 + 45 chia hết cho số nào sau đây ?
A. 9 B. 7 C. 5 D. 3.
Câu 2: Cho hai tập hợp: Ư(12) và Ư(15) giao của hai tập hợp này là:
A .{ 0; 1; 2; 3; 5 } B .{ 1; 3 } C .{ 0; 1; 5 } D . { 3}
Câu 3: Dạng phân tích ra thừa số nguyên tố của 60 là:
A)  B)  C.  D) 
Câu 4. Trong các số sau số nào chia hết cho cả 3 và 5
A) 1324 B) 1320 C) 1525 D) 1423
Câu 5: Tổng các số nguyên tố lẻ có một chữ số bằng:
A. 5 B. 10 C. 15 D. 17
Câu 6: Nếu  thì tổng a + b chia hết cho :
A. 2 B. 3 C. 6 D. 9
Câu 7: Số a = 23. 32.5 . Số các ước nguyên tố của a là:
A. 40 B. 24 C. 3 D. 7
Câu 8: Khẳng định nào dưới đây là không đúng:
A. 4  ƯC( 20; 30) B. 6 ƯC ( 12; 18)
C. 80 BC ( 20; 30) D. 24 BC ( 4; 6; 8)
B. Tự luận(6đ)
Bài 1(2 điểm):
Dùng cả ba chữ số 4, 0, 5 để ghép thành số tự nhiên có ba chữ số chia hết cho 5, chia hết cho 2?
Điền chữ số vào dấu * để được số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9: 
Bài 2(2 điểm). Ba đội công nhân nhận trồng một số cây như nhau. Mỗi công nhân đội I phải trồng 12 cây, mỗi công nhân đội II phải trồng 9 cây, mỗi công nhân đội III phải trồng 8 cây. Tính số cây mỗi đội phải trồng. Biết số cây đó ở trong khoảng từ 250 đến 300 cây.
Bài 3(2 điểm). Tìm số tự nhiên x, y biết:
420x, 700x và x là số lớn nhất
2x. 3y = 48
7(3x +1)

Đề 2
A. Trắc nghiệm(4đ): Khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Kết quả phân tích ra thừa số nguyên tố nào sau đây là đúng?
A. 2280 = 23.5.57 C. 546 = 2.3.7.13
B. 1530 = 2.3.5.51 D. 270 = 2.3.7.9
Câu 2: Các bội của 8 nhỏ hơn 50 là:
A) 0;8;16;32;40;48 B) 1;8;16;32;40;48 C) 1;8 D) 1;2;4;8
Câu 3: Chữ số điền vào dấu * để được số  chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là:
A. 0 B. 6 C. 4 D. 9
Câu 4: Số chia hết đồng thời cho cả 2; 3; 5 và 9 là số:
A. 606 B. 909 C. 150 D. 1080
Câu 5: Tổng các số nguyên tố lẻ có một chữ số bằng:
A. 5 B. 10 C. 15 D. 17
Câu 6: Nếu ,  thì tổng a + b chia hết cho :
A. 2 B. 3 C. 6 D. 9
Câu 7: Số a = 23. 32.5 . Số các ước số của a bằng
A. 40 B. 24 C. 8 D. 7
Câu 8: Cho A= { 1; 3; 5; 7 ; a} và B = { 5; 7; a; b; c } thì A ( B là:
A. {5; 7; a; b} B. {1; 3; 5; 7; a; b; c} C. {5; 7; a} D. (
B. Tự luận(6đ)
Bài 1(2 điểm):
Dùng cả ba chữ
 
Gửi ý kiến