Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Coccoc-300x250

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: t
Người gửi: Lê Văn Toản
Ngày gửi: 07h:13' 05-12-2021
Dung lượng: 143.3 KB
Số lượt tải: 266
Số lượt thích: 0 người
Câu 1 : Tích của đơn thức và đa thức là :
A.. B..
C.. D. Một kết quả khác.
[
]
Câu 2: Tích của đa thức và đa thức x-2 là:
A.. B..
C.. D..
[
]
Câu 3:Đẳng thức nào sau đây là đúng : 
A..C..
B. .D. .
[
]
Câu 4 :phân tích đa thức 8x3 + 36x2y + 54xy2 + 27y3 thành nhân tử :
A. (2x3 + 3y)3 . B. (2x + 3y3)3 . C. (2x + 3y)3 . D. (2x – 3y)3.
[
]
Câu 5:Khai triển (6x)3-13 được kết quả là:
A.(6x-1)(36x2-6x+1) . B.(6x-1)(36x2+6x+1).
C.(6x-1)(6x2+6x+1). D.(6x+1)(36x2-6x+1).
[
]
Câu 6:Rút gọn biểu thức (a+b)2-(a-b)2 được kết quả là:
A.4ab. B. - 4ab. C. 0. D. 2b2.
[
]
Câu 7:Điền đơn thức vào chỗ trống (4x+y)(........- 4xy +y2) =64x3+y3
A .16x. B.6x2 . C.16x2. D.16xy.
[
]
Câu 8:Đa thức 2x2y - 4xy2+14x2y2 phân tích thành
A. 2xy(x-2y+7xy). B. xy(x-2y+7xy).
C. 2x2y(2-3y+7xy). D.2xy2(2x-3y+7xy).
[
]
Câu 9 : Đa thức 24x-16-9x2 được phân tích thành
A. (3x-4) (3x+4). B. -(3x-4)2. C.(4-3x)2 . D. -(3x+4)2.
[
]
Câu 10 :Đa thức 4x2-4xy-7x+7y phân tích thành nhân tử là:
A.(4x-7)(x-y). B.(x+y)(4x-7). C. (x+y)(4x+7). D.(x-y)(4x+7).
[
]
Câu 11: Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức Q = 8 – 8x – x2
A. 8.            B. 11.      C. -4.        D. 24.
[
]
Câu 12: Tính giá trị của biểu thức : 302+452-252+60.45 được kết quả là :
A.50000. B. 10000. C. 9000. D. 5000.
[
]
Câu 13: phân tích đa thức : mn3 – 1 + m – n3 thành nhân tử ,ta được:
A. n(n2 + 1)(m – 1). B. n2(n + 1)(m – 1).
C. (m + 1)(n2 + 1). D. (m – 1)(n+1)(n2-n+1).
[
]
Câu 14: phân tích đa thức: x3 – 4x2 +4 x thành nhân tử ,ta được:
A. x(x – 2)2. B. x2(x – 2).
C. x(x2 – 2). D. x(x + 2)2.
[
]
Câu 15:Biểu thức E = x2 – 18x +82 đạt giá trị nhỏ nhất khi
A. x = 10.       B. x =9.   C. x = 11.     D.x = 12.
[
]
Câu 16: Giá trị của đa thức x2 - y2 - 2y - 1 tại x = 73 và y = 26 là:
A.4698. B.6400. C.4649. D.4600.
[
]
Câu 17:Khi nhân đơn thức A với đa thức B + C ta được:
A.AB + AC. B.AB + C. C.AB + BC. D.B + AC.
[
]
Câu 18: . Rút gọn biểu thức x(x - y) - y(x + y) - x2 + y2 ta được:
A.-2xy. B.2y2. C.2xy. D.2x2.
[<
 
Gửi ý kiến