Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra trực tuyến cuối HK1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Mạnh Hùng
Ngày gửi: 20h:00' 03-01-2022
Dung lượng: 22.0 KB
Số lượt tải: 602
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG
Họ và tên ……………………………..
Lớp ………………………………….

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2021- 2022
Môn: Toán
Thời gian: 40phút


Điểm
Nhận xét của giáo viên
Ý kiến phụ huynh

 Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Số một trăm năm mươi hai nghìn tám trăm linh bảy được viết là:
A . 152708 B. 152 807 C. 152087 D. 152078
Câu 2. Số 302 894 đọc là:
A. Ba trăm hai mươi ba nghìn tám trăm chín mươi bốn.
B. Ba mươi hai nghìn tám trăm chín mươi bốn
C. Ba trăm linh hai nghìn tám trăm chín mươi bốn.
D. Ba trăm linh hai nghìn chín trăm tám mươi bốn.
Câu 3 Trong các số sau, số nào lớn nhất:
A. 85316 B.81536 C.83651 D. 86315
Câu 4. Năm 1284 thuộc thế kỷ thứ mấy ?
A. XIII B. XI C. XII D. X
Câu 5. Đổi2 giờ 15 phút = … phút
A. 125 phút B. 75 phút C. 85phút D. 95phút
Câu6.Đổi1 tấn20kg = …. kg
A. 10200kg B. 12000kg C. 1200kg D. 1020kg
Câu 7: Các số dưới đây số nào chia hết cho 2?
A. 403 750 B. 904 695 C. 638 553 D. 603 551
Câu 8. Đổi 5 m 4cm = … cm
A.5 m 40 cm B. 54cm C. 50004 cmD. 504cm
Câu 9 Giá trị của biểu thức: 2010 : 15 + 131 52 là:

A. 272 B. 6946 C.15232 D. 359
Câu10. Đổi 5 tấn20kg = …. kg
A. 50200kg B. 52000kg C. 5020kg D. 5200kg
Câu 11 : Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ nào?
A. 20 B. 18 C. 19 D. 17
Câu12. Tuổi của hai chị em là 32 tuổi. Chị hơn em 6 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?
A.19 ;13 B. 20;12 C .13;19 D. 38 ; 26
Câu 13. Trung bình cộng của các số 36, 42, 57 là:
A.54 B.43 C.35 D.45
Câu 14. Kết quả của phép cộng 38 267 + 24 315 là:
A. 61 582 B. 62 582 C. 62 572 D. 62 482
Câu 15.Kết quả của phép trừ877 253 – 284 638 là:
A. 592 625 B. 582 615 C. 592 615 D. 592 515
Câu 16. Kết quả của phép nhân234 x 308 là:
A. 72 072 B. 72 062 C. 73 072 D. 82 072
Câu 17.Kết quả của phép chia58032 : 36 là:
A. 1612 dư 2 B. 1512 C. 1622 D. 1612
Câu 18 : Trung bình cộng của 540; 660 và 222 là:
A. 1392 B. 474 C. 696 D. 464
Câu 19. Tìm x, biết: x : 12 = 2507
A. x =1004 B. x =30084 C. x =2483 D. x= 3451
Câu 20 : Số gồm 3 triệu, 5 trăm nghìn, 2 chục viết là:
A. 3500200 B. 3 500 020 C. 350 020 D. 352


 
Gửi ý kiến