Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Thị Thu Thủy
Ngày gửi: 20h:41' 11-01-2022
Dung lượng: 70.0 KB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG THPT LỘC AN KỲ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020
TỔ: SINH – TD - QP
ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi : SINH HỌC - LỚP 12
Mă đề: 209

( đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên học sinh ( lớp).......................................................................
Số báo danh:.....................................................................................
Câu 1: Gen là một đoạn của phân tử ADN
A. mang thông tin cấu trúc của phân tử prôtêin.
B. mang thông tin di truyền của các loài.
C. mang thông tin mã hoá chuỗi polipeptit hay phân tử ARN.
D. chứa các bộ ba mã hoá các axit amin.
Câu 2: Cơ chế phát sinh các giao tử: (n – 1) và (n + 1) là do:
A. cặp NST tương đồng không xếp song song ở kỳ giữa 1 của giảm phân.
B. một cặp NST tương đồng không được nhân đôi.
C. tất cả các cặp NST tương đồng không phân li trong giảm phân.
D. một cặp NST tương đồng không phân li trong giảm phân.
Câu 3: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Tính theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ kiểu hình là 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng?
A. XaXa × XAY. B. XAXA × XaY. C. XAXa × XAY. D. XAXa × XaY.
Câu 4: Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac, quá trình nào sau đây diễn ra cả khi môi trường có lactôzơ và khi môi trường không có lactôzơ?
A. Gen điều hòa R tổng hợp prôtêin ức chế.
B. Các gen cấu trúc Z, Y,A phiên mã tạo ra các phân tử mARN tương ứng.
C. Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế.
D. ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động của opêron Lac và tiến hành phiên mã.
Câu 5: Cho biết alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, phép lai giữa các cây có kiểu gen nào sau đây tạo ra đời con có 2 loại kiểu hình?
A. Dd × Dd. B. DD × DD. C. dd × dd. D. DD × dd.
Câu 6: Khi nói về quy luật di truyền, có bao nhiêu phát biểu không đúng?
1. Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao tử chứa alen kia thì cần có điều kiện quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường.
2. Sự liên kết gen hoàn toàn có vai trò làm tăng biến dị tổ hợp
3. Một gen khi bị biến đổi mà làm thay đổi một loạt các tính trạng trên cơ thể sinh vật thì gen đó là gen đa alen.
4. Tương tác gen là hiện tương nhiều gen quy định nhiều tính trạng
5. Số nhóm gen liên kết bằng số NST trong bộ đơn bội của loài
6. Hiện tượng di truyền liên kết với giới tính là hiện tượng gen quy định tính trạng giới tính, nằm trên NST thường.
A. 2. B. 1. C. 3 D. 4 .
Câu 7: Một quần thể giao phối có tỉ lệ các kiểu gen là 0.5AA : 0,4Aa : 0,1aa. Tần số tương đối của alen A và alen a lần lượt là
A. 0,6 và 0,4. B. 0,3 và 0,7. C. 0,4 và 0,6. D. 0,7 và 0,3.
Câu 8: Ở một loài động vật, gen qui định màu sắc cánh nằm trên NST thường có 2 alen,alen A qui định cánh xám trội hoàn toàn so với alen a qui định cánh đen. Cho các con đực cánh xám giao phối ngẫu nhiên với các con cái cánh đen (P), thu được F1 gồm 75% số con cánh xám, 25% số con cánh đen. Tiếp tục cho F1 giao phối ngẫu nhiên thu được F2. Theo lý thuyết, ở F2 số con cánh đen chiếm tỉ lệ là
A. 39/64 B. 1/8 C. 25/64 D. 3/8
Câu 9: Bệnh tật và hội chứng di truyền có thể gặp ở cả nam và nữ là
A. Bệnh ung thư máu, Tật có túm lông ở vành tai B. Tật có túm lông ở vành tai, Hội chứng Đao
C. Bệnh phêninkêto niệu, Bệnh ung thư máu. D. Hội chứng Đao, Hội chứng Tơcnơ
Câu 10: Gen A: hạt vàng, gen a: hạt
 
Gửi ý kiến