Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thu Hiền
Ngày gửi: 21h:31' 15-01-2022
Dung lượng: 47.0 KB
Số lượt tải: 47
Số lượt thích: 0 người

SỞ GD & ĐT TỈNH ĐIỆN BIÊN
TRƯỜNG THPT TỦA CHÙA
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I
NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN SINH HỌC 10
Thời gian làm bài : 45 Phút; (Đề có 32 câu)

(Đề có 3 trang)


Họ tên : ............................................................... Lớp : ...................
I.TRẮC NGHIỆM 28 CÂU
Câu 1: Đơn phân cấu tạo của Prôtêin là :
A. Photpholipit B. Mônôsaccarit C. axit amin D. Stêrôit
Câu 2: Vi khuẩn là dạng sinh vật được xếp vào giới nào sau đây ?
A. Giới nguyên sinh B. Giới động vật
C. Giới khởi sinh D. Giới thực vật
Câu 3: Nếu bón quá nhiều phân cho cây sẽ làm cho
A. làm cho cây không thể phát triển được
B. làm cho cây héo, chết.
C. cây phát triển mạnh, dễ bị nhiễm bệnh.
D. làm cho cây chậm phát triển.
Câu 4: ATP được cấu tạo từ 3 thành phần là
A. ađenin, đường ribôzơ, 3 nhóm photphat.
B. ađenin, đường đeôxiribôzơ, 3 nhóm photphat
C. ađenôzin, đường deôxiribozơ, 3 nhóm photphat.
D. ađenôzin, đường ribôzơ, 3 nhóm photphat.
Câu 5: Tổ chức sống nào sau đây có cấp thấp nhất so với các tổ chức còn lại ?
A. Quần xã B. Quần thể C. Hệ sinh thái D. Cơ thể
Câu 6: Sự khuếch tán của các phân tử nước qua màng được gọi là
A. vận chuyển qua kênh. B. vận chuyển chủ động.
C. vận chuyển tích cực. D. sự thẩm thấu.
Câu 7: Nhóm nào sau đây có cấu tạo cơ thể đơn bào ?
A. Thực vật bậc cao B. Động vật có xương sống
C. Động vật nguyên sinh D. Hạt kín
Câu 8: Vận chuyển thụ động
A. cần các bơm đặc biệt trên màng. B. không cần tiêu tốn năng lượng.
C. cần có các kênh protein. D. cần tiêu tốn năng lượng.
Câu 9: Nhóm các nguyên tố nào sau đây là nhóm nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống ?
A. H, Na, P, Cl B. Na, Mg, N
C. C, H, O, N D. C, H, Mg, Na
Câu 10: Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm các thuật ngữ còn lại ?
A. Cacbohidrat B. Đường đôi
C. Đường đơn D. Đường đa
Câu 11: Dị hoá là
A. tập hợp tất cả các phản ứng sinh hoá xảy ra bên trong tế bào.
B. quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản.
C. tập hợp một chuỗi các phản ứng kế tiếp nhau.
D. quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản.
Câu 12: Thành phần cơ bản của ezim là
A. cacbon hiđrat. B. axit nucleic. C. protein. D. lipit.
Câu 13: Bào quan giữ vai trò quan trọng nhất trong quá trình hô hấp của tế bào là
A. bộ máy gôngi B. ribôxôm C. lạp thể D. ti thể
Câu 14: Thực vật nào sau đây thuộc ngành hạt trần?
A. Cây bắp B. Cây thông C. Cây lúa D. Cây dương sỉ
Câu 15: Cấu trúc nào sau đây thuộc loại tế bào nhân sơ
A. Vi khuẩn B. Tế bào thực vật C. Tế bào động vật D. Virut
Câu 16: Đồng hoá là
A. tập hợp một chuỗi các phản ứng kế tiếp nhau.
B. quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản.
C. tập hợp tất cả các phản ứng sinh hoá xảy ra bên trong tế bào.
D. quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản.
Câu 17: Trong quá trình hô hấp tế bào, giai đoạn tạo ra nhiều ATP nhất là
A. chu trình Crep. B. chuỗi truyền electron hô hấp.
C. trung gian. D. đường phân.
Câu 18: Nếu môi trường bên ngoài có nồng độ của các chất tan lớn hơn nồng độ của các chất tan có trong tế bào thì môi trường đó được gọi là môi trường
A. đẳng trương. B. nhược trương. C. bão hoà.
 
Gửi ý kiến