Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi HK1 - Lớp 3

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Tài Thiều
Ngày gửi: 08h:48' 20-01-2022
Dung lượng: 17.6 MB
Số lượt tải: 164
Số lượt thích: 0 người……………………..PRIMARY SCHOOL
CLASS: ………………………..…………
NAME: ……………………………………
FINAL FIRST TERM TEST
Subject: English 3
Time allowed: 40 minutes

PART A. LISTENING
Question1. Listen and tick . (1point)
1.
a (

b (

2. 
a(
 
b (

3.
a(

b (

4. 
a(

b (


Question 2. Listen and number. (1point)


a.
b.
c.
d.Question 3. Listen and draw the line. There is an example. (1point)
 


  


  

Question 4. Listen and tick. (1point)
1. Laura: How old are you?

 A. 
B. 
 C. 

2. Lilly: What’s that?

A. 
B. 
C. 

3. Mary: Which is your pencil?

A. 
B. →
C. 

4. Jane: Have a break.


A. 

B. 

C. PART B. READING AND WRITING
Question 5. Look and read. Put a tick ( ) or cross (X) in the box. (1point)


0. This is a crayon1.This is a notebook.

2. This is a desk.


3. We are in the library .
4. We are playing football.

5. It is short. .


Question 6. Read and choose the best answer. (1point)
1. Are __________ your friends?
- Yes, They are.
A. he B. girl C. she D. they
2. What’s your__________?My name is Linda
A. it. B. name C. old D. doing
3. __________ your book, please .
A. Come here B. Close C. Go D. Stand
4. Do you like ________?
A. play badmiton B. skate. C. football D. skiping5.What colour ……………..your book? .............red and blue
a.are / They’re B.is / It’s C. is/ They’re D. are/ It’s
Question 7. Read and fill in the blank. (1point)
time skips and are play
Hi! My name is Nam. These (0 )are my friends, Hung, Hai, Mai, Quang and Diep. At break (1) ………………………, we play different games and sports. Hung and I (2) …………….badminton. Hai (3) ………..Diep play table tennis. Mai (4) …………….with some other friends .
Question 8. Look at the pictures and the letters. Then write the words. There is one example . (1point)
0.
Example :
Wot (two

1. 
yellow
( _ _ __ _ _

2. 
rbeubr
( _ _ _ _ _ _

3. 
sehcs
( _ _ _ _ _ _

4. 
Ookb
( _ _ _ _


Question 9. Put the words in order. (1point)
come/May/I/in ?
=> __________________________________
/ is/ that / my/ school bag / . /
=> __________________________________
colour/ are/ What/ notebooks/ your?
=>___________________________________
time/ you/ what/ break/ do/ at / do/?
=>___________________________________
PART C. SPEAKING (1point)


Question 10.
1. Listen and repeat
2. Point, ask and answer

3. Listen and comment
4. Interview

Key
Question
Answer

1
1.b 2.a 3.b 4.b

2
1.pencil sharpener(green)
2.pencil(blue)
3.schoolbag(black)
4.pen (orange)

3
1.school+ old
2.library + big
3.classroom +small
4.school gym +large

4
a.3 b.4 c.1
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓