Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Kiểm tra 1 tiết

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thủy Ngân
Ngày gửi: 19h:41' 23-03-2022
Dung lượng: 33.9 KB
Số lượt tải: 361
Số lượt thích: 0 người
Trường THPT Lai Vung 2 ĐỀ KIỂM TRA MÔN HÓA- KHỐI 10
Họ tên: .................................................. Năm học: 2021 - 2022
Lớp: ............. SBD: .............................. Thời gian: 45 phút
Đề 1
Câu 1. Dãy gồmcác chất đều tác dụng được với dung dịch HCl loãng là
A. AgNO3, Na2CO3, CuO. B. Mg(HCO3)2, NaCl, CuO.
C. FeS, AgCl, KOH. D. KNO3, CaCO3, Fe(OH)3.
Câu 2. Clo đóng vai trò gì trong phản ứng sau?
2Fe + 3Cl2 2FeCl3
A. Vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử.
B. Chỉ là chất khử.
C. Chỉ là chất oxi hoá.
D. Không là chất oxi hoá, không là chất khử.
Câu 3. Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp gồm Fe và FeO bằng dung dịch HCl 2M vừa đủ thu được 1,12 lít khí (đktc). Thể tích dung dịch HCl đã dùng
A. 300ml. B. 100ml. C. 150ml. D. 250ml.
Câu 4. Axit không thể đựng trong bình thủy tinh là:
A. HF. B. HNO3. C. HCl. D. H2SO4.
Câu 5. Đốt cháy nhôm trong bình đựng khí clo dư, thu được 53,4 gam muối nhôm clorua. Thể tích khí clo (đktc) tham gia phản ứng là
A. 67,2 lít. B. 18,3 lít. C. 89,6 lít. D. 13,44 lít.
Câu 6. Cấu hình e lớp ngoài cùng của các nguyên tử các nguyên tố halogen là:
A. ns2p5. B. ns2np6. C. ns2np4. D. ns2np3.
Câu 7. Chocácphảnứngsau
1/ 4HCl + MnO2 MnCl2+ Cl2+ 2H2O.
2/ 2HCl + Fe FeCl2+ H2.
3/ 6HCl + 2Al 2AlCl3+ 3 H2.
4/ 16HCl + 2KMnO42KCl + 2MnCl2+ 5Cl2+ 8H2O.
SốphảnứngtrongđóHClthểhiệntínhkhửlà
A. 3. B. 2. C. 4. D. 1.

Câu 8. Dungdịch HCl làm quỳtím chuyển màu đỏ do có tính
A. bazơ. B. khử. C. axit. D. tẩymàu.
Câu 9. Cho lượng dư dung dịch AgNO3 tác dụng với hỗn hợp gồm 0,1 mol NaF và 0,1 mol NaCl. Khối lượng kết tủa tạo thành là:
A. 14,35 gam. B. 27,05 gam. C. 12,7 gam. D. 10,8 gam.
Câu 10. Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen (F, Cl, Br, I )
A. Có số oxi hoá -1 trong mọi hợp chất.
B. Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử có 7 electron.
C. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử chỉ có khả năng thu thêm 1 electron.
D. Tạo ra hợp chất liên kết cộng hoá trị có cực với hidro.
Câu 11. Cho các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào chứng minh Cl2 có tính oxi hoá mạnh hơn Br2?
A. Br2 + 2NaCl 2NaBr + Cl2.
B. Br2 + 2NaOH NaBr + NaBrO + H2O.
C. Cl2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H2O.
D. Cl2 + 2NaBr 2NaCl + Br2.
Câu 12. Thứ tự giảm dần tính axit của các axit halogen hiđric (HX) từ trái sang phải là
A. HCl < HBr < HI < HF. B. HI < HBr < HCl < HF.
C. HBr < HI < HCl < HF. D. HF < HCl < HBr < HI.
Câu 13. Chất dùng để làm khô khí Cl2ẩm là
A. dung dịch H2SO4đậm đặc. B. CaO.
C. Na2SO3khan. D. dung dịch NaOH đặc.
Câu 14. Cho6gamMg phảnứnghoàntoànvớiaxitHCldưthuđượcV lítkhíH2(đktc).Giá trịcủaV là
A. 2,24. B. 4,48. C. 3,36. D. 5,60.
Câu 15. Cho 8,0 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe tác dụng hết với dung dịch HCl, thấy thoát ra 3,36 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối khan thu được là.
A. 18,65 gam. B. 18,17 gam. C. 17,75 gam. D. 18,95 gam.
Câu 16. Liên kết giữa nguyên tử hiđro và clo trong phân tử HCl thuộc loại liên kết
A. cộng hóa trị phân cực. B. Liên kết ion.
C. liên kếtđôi. D. cộng
 
Gửi ý kiến