Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Trọng
Ngày gửi: 15h:39' 23-04-2022
Dung lượng: 275.8 KB
Số lượt tải: 463
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Ngọc Phú)
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ II, NĂM HỌC 2021-2022
Môn: TOÁN 11
Thời gian làm bài: 90 phút
A. TRẮC NGHIỆM (35 câu – 7 điểm)
Câu 1: Cho dãy số thỏa mãn . Giá trị của bằng:
A. B. C. D. 
Câu 2: Cho hình lập phương . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:
A. không đồng phẳng B. đồng phẳng
C. đồng phẳng. D. đồng phẳng
Câu 3: Tổng / là
A.1B. C. D. 
Câu 4: là:
A. B. 2 C. 0 D. 
Câu 5: Trong không gian cho ba đường thẳng phân biệt . Mệnh đề nào sau đây SAI?
A. Nếu và lần lượt là các vecto chỉ phương của hai đường thẳng a và b th
B. Nếu , thì 
C. Hai đường thẳng vuông góc với nhau thì cắt nhau hoặc chéo nhau.
D.Tất cả đều sai.
Câu 6: Tính
A. B. C. 0 D. 
Câu 7: Cho ba vectơ không đồng phẳng. Xét các vectơ.Chọn khẳng định đúng?
A. Hai vectơ cùng phương. B. Hai vectơ cùng phương.
C. Ba vectơ đồng phẳng. D. Hai vectơ cùng phương.
Câu 8: Cho hàm số: .
Xác định a để hàm số liên tục tại điểm x = -1.
A. B. C. D. 
Câu 9: Cho hình hộp , tổng bằng
A.. B. . C. . D..
Câu 10: , trong đó m, n là các số tự nhiên, tối giản , thì giá trị là:A. B. C. D. 
Câu 11: Cho hình hộp. M là trung điểm AB. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. B. C. D. 
Câu 12: Cho và ,khi đó bằng ?
A. 0 B. C. 1 D. 
Câu 13: Cho hình hộp chữ nhật . Khi đó bằng:
A. B. C. . D. 
Câu 14: Cho hình hộp với tâm . Hãy chỉ ra đẳng thức sai trong các đẳng thức sau đây:
A. B.
C. D. .
Câu 15: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật , cạnh bên SA vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau đây sai?
A.B. C.D.
Câu 16: Cho hình lập phương. Tính góc giữa hai đường thẳng và :
A. B. C. . D. 

Câu 17: Các số theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân . Khi đó bằng A. B. C. D. 

Câu 18: Tìm giới hạn 
A. B. C. 2 D.1
Câu 19: Tổng bằng:
A.1 B. C. D.
Câu 20: Giá trị của bằng:
A. 1 B. C. D. 
Câu 21: Tính bằng:
A. B. 0 C. D. 
Câu 22: Cho hình lập phương có cạnh bằng . Tính 
A. . B. C. D. 
Câu 23: Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm A(3; 2) là
A.y = - 4x + 17 B. y = 2x - 17 C. y = 3x + 17 D.y = -2x +17

Câu 24: Cho 2 đường thẳng phân biệt a và b không nằm trong mặt phẳng (P), trong đó a(P). Mệnh đề nào sau đây sai?
A.Nếu b//a thì b(P) B.Nếu b//(P) thì ba
C.Nếu ba thì b//(P) D.Nếu b(P) thì b cắt a

Câu 25: là:
 
Gửi ý kiến