Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Đề thi học kì 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Huệ
Ngày gửi: 14h:03' 28-04-2022
Dung lượng: 91.8 MB
Số lượt tải: 1593
Số lượt thích: 1 người (Phạm Thị Hoài Phương)
Họ và tên : ..................................................
Lớp : ............................................................
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI KÌ II
Môn Tiếng Anh - Lớp 5


PART I: LISTENING (20 minutes)
Question 1: Listen and number (1pt)
  
Question 2: Listen and match (1pt)


1. A: Should he play with the lighter?
B: No, he shouldn’t. Because he may get a burn.2. A: What shouldn’t he do?
B: He shouldn’t play with the knife. Because he may get a cut.3. A: What shouldn’t he play with?
B: He shouldn’t play with the cat because it may scratch his face.4. A: Why shouldn’t he go barefoot?
B: Because he may get a bad cut.5. They shouldn’t jump into the river because they may drown.

Question 3: Listen and tick Yes or No (1pt)

Yes
No

1. Does Mai do morning exercise?
√


2. Does she brush your teeth twice a day?3. Does she eat fast food every day?4. Does she always wash her hands before meals?5. Does she play computer games every day?Question 4: Listen and tick (1pt)
1.a. b. c. 
2. a. b. c. 
3. a. b. c. 
4. a. b. c. 
5. a. b. c. 
Question 5: Listen and write a word (1pt)
My Hometown
Hello. My name is Lisa. I live in London. I often go back to my (0)…hometown… to visit my grandparents. They live in the (1)…………... of England. First, I go to London King’s Cross railway station by (2)………………... It takes me about half an hour. After that, I take a train to my hometown. It (3) …………. me four hours to get there. I prefer travelling by train because I can enjoy the (4)……………..... scenery on the way. I always have a wonderful time in my hometown.

PART II: READING AND WRITING (15 minutes)
Question 6: Look and read. Put a tick (√) or a cross (x) in the box. (1pt)
 a. The tortoise won the race.
 b. The hare won the race.

c. There will be a hi-fi stereo.
d. There will be a fridge to keep fresh food.

Question 7: Look and reorder to make the correct sentences (1pt)
a. Peter/ a/ shouldn’t/ stomachache,/ has got/ cold/ drink/ water./ so/ he
b. use/ must/ to/ zebra crossing/ the street/. / We/ the/ cross/
c. takes/ two hours/ about/ to get/ their hometown /. / It / them
d. next to/ the post office /. / The/ is/ cinema
e. They/ cross/ a / never/ busy street/./
Question 8: Look, read and tick Yes/ No (1pt)
How to stay healthy
Yes
No

a. You shouldn’t do morning exercise in the morning.

√

b. You should brush your teeth once a day.c. You should wash your hands before and after meals.d. You should take a shower twice a week.e. You should eat a lot of fresh vegetable.
Question 9: Look and read. Choose the best words to complete the passage (1pt)
boat trip Pagoda Aquarium cable car Imperial

Last summer, I had a holiday in Nha Trang, Hue and Quang Ninh with my parents. First, we went to Tri Nguyen (1) Aquarium and visited Vinpearl Land in Nha Trang. Then, we stayed in Hue 2 days. In Hue, we visited Hue (2)__________ City and took a (3)__________ on Huong River. After that, we went to Quang Ninh. We rode a (4)__________ to visit Dong (5)__________ We had a great trip.
 
Gửi ý kiến