Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

ôn tập cuối hk2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Thị Hường
Ngày gửi: 08h:56' 15-05-2022
Dung lượng: 78.0 KB
Số lượt tải: 527
Số lượt thích: 0 người
HỌ VÀ TÊN: ………………………………………….
Phần I/- Trắc nghiệm:
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
1/ Chữ số 2 trong số thập phân 196,724 có giá trị là:
a. b. c. d. 2
2/ 25% của 120 là:
a. 25 b. 30 c. 300 d. 480
3/ Thể tích của một bục gỗ hình lập phương có cạnh 5dm là
a. 125 b. 125dm c. 125dm2 d. 125dm3
4/ Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy 9cm, chiều cao bằng 1/3 độ dài đáy.
1,5 cm2 b. 13,75m2 c. 13,5cm2 d. 135cm2
5/ Giá trị của biểu thức 12,45 + 1,35 : 0,2
a. 19,2 b. 192 c . 69 d. 6,9
Phần II: Tự luận
1/ Đặt tính, thực hiện phép tính
3256,34 + 428,57
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......................................................

576,40 – 59,28
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..

625,04 x 6,5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................

125,76 : 1,6
………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2/ Điền dấu số thích hợp vào chỗ trống
a) 3 tấn 98kg = ..... ...... kg b) 12 m3 45dm3 = ....... m3
c) 24m2 37dm2 = .......... m2 d) 31km 98m = ........ km
e) 2 giờ 45 phút = ....... giờ g) 45 phút 42 giây = ....... phút
3/ Một bể cá bằng kính có chiều cái 1,2m chiều rộng kém chiều dài 0,5m, chiều cao 80cm. tính diện tích tính làm bể cá.( bể không có nắp)
Bài giải
................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120 m, đáy bé bằng 2/3 đáy lớn và bằng 4/3 chiều cao. Người ta trồng ngô trên thửa ruộng đó, tính ra trung bình 100 m2 thu được 50 kg ngô. Hỏi cả thửa ruộng thu được bao nhiêu tạ ngô?
Bài giải
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. Tìm y
y x 5,3 = 9,01 x 4
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6. Tính bằng cách thuận tiện
a) 3,45 x 0,99 + 3,45 : 100
b) 1,45 : 0,5 + 1,45 x 2 + 1,45 : 0,25 + 2,9
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Họ tên : ………………………………
Lớp: …………………………….
Hãy khoanh tròn vào các chữ A, B, C, D đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1:Số thập phân 23,19 được viết dưới dạng phân số là:
A.           B.           C.     D.    
Câu 2: 25% của 120 là:
A. 25 B. 30 C. 300 D. 480
Câu 3:Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 2 tấn 17kg =……kg
A.  217 B.  2017                 C. 2,17          D. 2,017
Câu 4:Hình lập phương có cạnh là 5m. Vậy thể tích hình lập phương đó là:
A.  150 m3              B.   125 m3              C.100 m3            D. 25 m3
Câu 5: Phân số được viết dưới dạng số thập phân là:
A. 0,3 B. 0,03 C. 0,003 D. 0,0003
Câu 6:Một hình tròn có đường kính 3 cm. Chu vi hình tròn sẽ là:
A. 9,42 cm B. 94,2 cm C. 18,84 cm D. 28,26 cm
Câu 7:4,6 tấn =..............kg. Số thích hợp với chỗ chấm là:
A. 46 B. 460 C. 4 600 D.46 000
Câu 8: Kết quả của phép tính 11,52 : 3,6 là:
A. 32 B. 3,2 C. 32 D. 320
Câu 9: Một bể cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 2,5 m, chiều rộng 1m và chiều cao là 1,2m. Diện tích xung quanh của cái bể là:
A. 8,4m2 B. 84m2 C. 8,2m2 D. 82m2
Câu 10: Một mảnh đất hình tam giác có diện tích là 60 m2,, độ dài dáy là 4,8 m . Chiều cao của mảnh đất đó là:
A. 250 m B. 50m C. 25m D. 12,5 m
Câu 11:Chu vi hình tròn có bán kính 3 dm là :
A. 9,42 dm
B. 18,84
 
Gửi ý kiến