Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Don xin hoc he

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Quý (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:20' 30-06-2009
Dung lượng: 24.5 KB
Số lượt tải: 556
Số lượt thích: 0 người
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

đơn xin học thêm

Kính gửi: ……………………………………………………………..

Tên em là: ...................................................................................................
Học sinh lớp: .......trường …………………………… năm học 2008-2009.
Con Ông (bà): ..............................................................................................
Chỗ ở: ...........................................................................................................
Hiện nay em đã học xong chương trình lớp: …. và có nguyện vọng học ôn trong hè môn Toán. Em mong muốn Thầy giúp đỡ để tạo điều kiện cho chúng em được củng cố kiến thức. Với thời lượng môn học: 20 buổi, 65.000đ. Nếu được Thầy đồng ý thì em xin chấp hành nghiêm túc các quy định mà lớp học đề ra.
Em xin chân thành cảm ơn!
........., ngày 11 tháng 05 năm 2009
ý kiến của phụ huynh Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

đơn xin học thêm

Kính gửi: ……………………………………………………………..

Tên em là: ...................................................................................................
Học sinh lớp: ......., trường: …………………………… năm học 2008-2009.
Con Ông (bà): ..............................................................................................
Chỗ ở: ...........................................................................................................
Hiện nay em đã học xong chương trình lớp: …. và có nguyện vọng học ôn trong hè môn Toán. Em mong muốn Thầy giúp đỡ để tạo điều kiện cho chúng em được củng cố kiến thức. Với thời lượng môn học: 20 buổi, 65.000đ. Nếu được Thầy đồng ý thì em xin chấp hành nghiêm túc các quy định mà lớp học đề ra.
Em xin chân thành cảm ơn!
........., ngày … tháng … năm 2009
ý kiến của phụ huynh Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

 
Gửi ý kiến