Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

05 Bản đăng ký HT, làm theo Bác Hồ về nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quốc Thành (trang riêng)
Ngày gửi: 23h:50' 14-09-2009
Dung lượng: 67.0 KB
Số lượt tải: 1938
Số lượt thích: 0 người
Chi bộ | Trường… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMBẢN THẢO ĐỀ CƯƠNG ĐĂNG KÝ
Học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về "nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân"

Họ và tên: TRẦN QUỐC THÀNH
Chức vụ: Tổ trưởng
Đơn vị: THPT Chu Văn An, Buôn Ma Thuột
Sau khi được học chuyên đề về “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,
thực hiện "Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2009" của đơn vị,
tôi liên hệ bản thân và đăng ký "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, với các nội dung sau:

1. Nhận thức về sự cần thiết "nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân” theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
a) Nhận thức về là trách nhiệm, ý thức trách nhiệm.
Trách nhiệm là nghĩa vụ phải làm tròn, là phần việc được giao trong cương vị, chức trách của mỗi người.
Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức chịu sự phán xét của dư luận nhân dân, đạo đức xã hội, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
[Trách nhiệm và yêu cầu của sự phát triển...]
Ý thức trách nhiệm là sự nhận thức về bổn phận, về nghĩa vụ cá nhân trong mối quan hệ nhất định.
Cán bộ, đảng viên, công chức có năm trách nhiệm lớn: trách nhiệm với Tổ quốc, trách nhiệm với Đảng, trách nhiệm trước nhân dân, trách nhiệm làm chủ tập thể trong cơ quan, đơn vị, trách nhiệm trong công việc.
Giáo viên có năm trách nhiệm lớn: [...]
[Trách nhiệm công dân - yêu cầu xuất phát từ thực trạng...]
b) Sự cần thiết "nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.
Trong giai đoạn hiện nay, mỗi công dân, mỗi cán bộ, công chức cần thiết "nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” là để:
+ Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.
+ [Nội dung liên quan đến toàn cầu hóa và gia nhập WTO...]
+ Phát huy chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tập thể; đẩy mạnh tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; chống chủ nghĩa cá nhân; chống lối sống thực dụng; chống tư tưởng cục bộ, địa phương...
+ Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới.
+ Đưa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

3. Nội dung đăng ký “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân” theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
+ Học tập nâng cao lý luận chính trị, trình độ chuyên môn.
+ Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công dân.
+ Hoàn thành tốt các công việc được giao.
+ Hưởng ứng, cổ động, tham gia thực hiện cuộc vận động "Hai không" với bốn nội dung: Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục; nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và hiện tượng học sinh ngồi nhầm lớp.
+ Hưởng ứng, cổ động, tham gia thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", "Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục".
[Nội dung liên quan đến phương pháp dạy học...]

4. Các giải pháp để thực hiện những nội dung đăng ký nêu trên.
a) Về nhận thức. Nhận thức được vị trí, vai trò cán bộ, đảng viên: là đầy tớ trung thành của nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải có tính Đảng.
b
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓