Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

bai tap phep bien hinh 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Võ Sĩ Đạt
Ngày gửi: 13h:20' 23-10-2009
Dung lượng: 46.0 KB
Số lượt tải: 177
Số lượt thích: 0 người
BÀI TẬP ỨNG DỤNG PHÉP BIẾN HÌNH
*******

Bài 1. Cho góc nhọn xOy và điểm A nằm trong góc đó; hãy xác định điểmB Ox, COy sao cho ABC có chu vi nhỏ nhất.
Bài 2. Cho B, C cố định nằm trên đường tròn (O;R), điểm A thay đổi trên đường tròn đó. Tìm quỹ tích trực tâm H của ABC .
Bài 3. Cho ABC và trực tâm H.
a, Cmr các đường tròn ngoại tiếp HAB, HBC, HAC có bán kính bằng nhau
b, Gọi O1, O2, O3 lần lượt là tâm của các đường tròn ngoại tiếp HAB, HBC, HAC. Cmr đường tròn qua O1, O2, O3 bằng đường tròn ngoại tiếp ABC.
Bài 4. Cho 2 phép tịnh tiến , với M tùy ý. M) = M’, M’) = M’’. Chứng tỏ rằng có một phép tịnh tiến biến M thành M’’.
Bài 5. Cho 2 phép đối xứng tâm ĐA, ĐB; với M tùy ý, ĐA(M) = M’, ĐB(M’) = M’’. Hãy xác định phép tịnh tiến biến M thành M’’.
Bài 6. Cho hình chữ nhật ABCD; trên tia đối của tia AB lấy P, trên tia đối của tia CD lấy Q. Hãy xác định điểm M nằm trên cạnh BC, N nằm trên cạnh AD sao cho MN // CD và tổng PN + QN nhỏ nhất.
Bài 7. Cho ABC có hai đỉnh B, C cố định, điểm A thay đổi trên đường tròn (O). Tìm quỹ tích trọng tâm G của ABC.
Bài 8. Cho đường tròn (O), đường kính AB. Gọi C là điểm đối xứng với A qua B, PQ là đường kính thay đổi của (O), đt CQ cắt PA, PB lần lượt tại M và N.
a, Cmr Q là trung điểm của CM, N là trung điểm của CQ
b, Tìm quỹ tích của M, N khi PQ thay đổi.
Bài 9. Cho ba điểm A, B, C cố định trên đường tròn (O) và điểm M thay đổi trên (O). Gọi M1 là điểm đối xứng của M qua A, M2 là điểm đối xứng của M1 qua B, M3 là điểm đối xứng của M2 qua C.
a, Cmr trung điểm của đoạn MM3 là một điểm cố định.
b, Tìm quỹ tích của M3.
Bài 10. Cho ABC với trọng tâm G; M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB.
a, Xác định phép vị tự biến MNP thành ABC.
b, Gọi H, O lần lượt là trực tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp ABC. Cmr: = -2
No_avatar

rat hay nhung  cac bai van hoi de

can co nhung bai hay hon

 

 
Gửi ý kiến