Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Amino Axit - Amin - Ng Tấn Trung - NG KIM Hạnh

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: NXB GD
Người gửi: Phạm F
Ngày gửi: 18h:16' 27-10-2009
Dung lượng: 67.5 KB
Số lượt tải: 44
Số lượt thích: 0 người
AMIN – AMINO AXIT
1)Hợp chất nào sau đây là amin :
A.CH3COONH4 B.CH3CONH2 C.CH3 – CN D.C6H5NH2
2)Cho các chất sau đây : propan-2-amin , dimetyl amin , benzenamin , trimetyl amin , etyl , metyl amin .Số amin bậc 3 là :
A. 1 B.2 C.3 D.4
3)Có bao nhiêu đồng phân amin tương ứng với CTPT là C3H7N ( không tính đp hình học)
A.2 B.3 C.4 D.5
4)Có bao nhiêu đồng phân amin tương ứng với CTPT là C4H11N
A.3 B.6 C.7 D.8
5) Có bao nhiêu amin bậc 2 tương ứng với CTPT là C5H13N
A.7 B.6 C.5 D.4
6)CT của amin đơn chức nào sau đây chứa 23,73% khối lượng nitơ là :
A. H2N-CH2-CH2-NH2 B.C2H5-NH2 C.C2H5-NH-C2H5 D.(CH3)N
7)Chọn câu đúng
A.Khi thay thế một hay nhiều ngtử H trong phân tử NH3 bằngmột hay nhiều gốc Hidro cacbon ta được amin
B.Bậc của amin bằng với bậc của cacbon lk trực tiếp với Nitơ
C.Metyl amin , etyl amin , dimetyl amin là những chất có mùi khó chịu , độc , dễ tan trong nước .
D.Anilin cho phản ứng thế vào vòng khó hơn benzen vì nhóm NH2 là nhóm hút e làm cho mật độ e của vòng giảm xuống.
8)Tính bazơ của các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần ở dãy nào :
A. C6H5NH2;NH3;CH3NH2;(CH3)2NH B. NH3;CH3NH2; (CH3)2NH; C6H5NH2
C. (CH3)2NH; CH3NH2; NH3; C6H5NH2 D. NH3; C6H5NH2; (CH3)2NH; CH3NH2
9)Dd chất nào sau đây không làm đổi màu quì tím A.Propyl amin B.Etyl metyl amin C.Trimetylamin D.Phenylamin
10)Etyl amin không phản ứng với dd nào sau đây :
A.HCl B.NaOH C.AlCl3 D.HNO2
11)Nhỏ vài giọt dd metylamin vào giấy quì tím và vào cốc nước có pha một ít phenol phtalein thì hiện tượng quan sát được là :
A.Màu của giấy quì tím và nước trong cốc đều chuyển sang màu xanh.
B.Màu của quì tím chuyển sang xanh , màu trong cốc không đổi.
C. Màu của giấy quì tím và nước trong cốc đều chuyển sang màu hồng
D. Màu của giấy quì tím chuyển sang màu xanh , màu trong cốc chuyển sang màu hồng .
12)Chọn câu đúng :
A.Khi nhỏ vài giọt anilin lên giấy quì tím thì màu của giấy quì chuyển sang xanh
B.Khi nhỏ vài giọt anilin vào cốc nước có pha một ít p.p thì màu của cốc nước chuyển sang màu hồng
C.Khi nhỏ vài giọt anilin vào dd nhôm clorua thì thấy xuất hiện kết tủa màu vàng.
D.Khi nhỏ vài giọt dd brôm vào ống nghiệm đựng sẵn một ít dd anilin thì thấy xuất hiện kết tủa trắng.
13)Để phân biệt anilin , benzen , stiren ,và phenol người ta lần lượt sử dụng các thuốc thử sau đây
A.Quì tím , dd brôm B.Dd Na2CO3 , dd Brôm
C.Dd brôm , quì tím D.Dd NaOH , dd brôm
14)Để phân biệt dd anilin và etyl amin đựng trong 2 lọ mất nhãn , ta dùng thuốc thử nào sau đây:
A.DD HCl B.DD brôm C.Dd AgNO3/NH3 D.Dd NaOH
15)Nhỏ vài giọt anilin vào cốc nước thấy dd . . . . (1) , thêm tiếp HCl vào thì dd . . . .(2) , tiếp theo nhỏ vài giọt NaOH vào thì dd . . . .(3). Cụm từ thích hợp ở (1) , (2) , (3) là :
A.trong suốt , vẩn đục , trong suốt B.vẩn đục , trong suốt , vẩn đục
C.Có màu vàng trong suốt , vẫn trong suốt , vẫn đục D.vẫn đục , có màu vàng trong suốt , vẫn đục
16)Có bao nhiêu đp là amin có còng thơm ứng với CTPT là C7H9N
A. 1 B.2 C
 
Gửi ý kiến