Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

ke hoach boi duong hoc sinh gioi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Païm Thò Dieãn
Ngày gửi: 11h:05' 03-11-2009
Dung lượng: 71.0 KB
Số lượt tải: 1395
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD& ĐT Đức Trọng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường tiểu học Phú Thạnh Độc lập –Tự do –Hạnh phúc
Số 05 KH- THPT ( ( ( (
Hiệp Thạnh ngày 30/9/2009
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI
Năm học: 2009 - 2010

MỞ ĐẦU :
Nghị quyết lần thứ hai BCH TW Đảng khóa VIII về “ Định hướng chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hoá đất nước có ghi: Mục tiêu chủ yếu là giáo dục toàn diện, đức dục, trí dục, mỹ dục ở tất cả các bậc học” Một trong những giải pháp được nêu trong nghị quyết là: Không tổ chức các lớp chọn, trường chuyên ở các cấp học, trừ các trường năng khiếu về nghệ thuật, thể thao.”
Theo chủ trương của Đảng được ghi trong nghị quyết thì ở bậc tiểu học sẽ có học sinh giỏi, có học sinh năng khiếu về nghệ thuật, thể thao. Học sinh giỏi tiểu học thì các trường tiểu học có thể đào tạo và bồi dưỡng , còn đối với học sinh năng khiếu về nghệ thuật thể thao thì các trường có thể khuyến khích, tạo điều kiện cho các em phần nào phát triển theo thiên hướng chứ không phải đào tạo chuyên biệt.
Trường tiểu học và giáo viên tiểu học đều có nhiệm vụ phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi.
- Căn cứ vào sự chỉ đạo của Phòng giáo dục và đào tạo Đức Trọng về thực hiện nhiệm vụ năm học 2009 -2010 và tự chủ trong công tác xây dựng và bồi dưỡng học sinh giỏi , phụ đạo học sinh yếu .
- Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2009-2010 của trường tiểu học Phú Thạnh.
- Căn cứ vào tình hình khảo sát chất lượng học sinh giỏi đầu năm -năm học 2009-2010 của trường .
- Trường tiểu học Phú Thạnh xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2009 – 2010 như sau:
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Thực hiện tốt chủ đề năm học: Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Nghiêm túc thực hiện cuộc vận động “ Hai không”trọng tâm Không để học sinh ngồi nhầm lớp. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho tương lai. Tạo tiền đề vững chắc cho lượng học sinh ở các khối lớp trên.
Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục học sinh đúng độ tuổi.
Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Tạo môi trường tốt cho phong trào XD trường học thân thiện, học sinh tích cực.
I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :
Thống kê số liệu;
* Học sinh giỏi theo từng khối lớp
Khối1 : 40 em
Khối2 : 35 em
Khối3 : 35 em
Khối4 : 30 em


Khối : 30 em
* Tổng số học sinh toàn khối đầu nămkhối 5 : 98 em
* Tổng số học sinh giỏi được chọn : 25 em ( Theo khảo sát chất lượng chọn lọc đầu năm)
1/ Thuận lợi: -Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đã thành truyền thống và được trường, giáo viên, phụ huynh học sinh quan tâm và tạo điều kiện tổ chức bồi dưỡng, chi bồi dưỡng, động viên, khen thưởng cho giáo viên tham gia bồi dưỡng.
-Một số giáo viên cốt cán trong công tác bồi dưỡng tiếp tục phát huy và cơ bản đáp ứng được yêu cầu.
-đã xây dựng được phong trào phấn đấu vươn lên học giỏi ( đại trà, bộ môn toán –tiếng Việt ) qua đó đã kích thích tinh thần thi đua học tập, khắc phục khó khăn để vươn lên trong HS
2/ Khó khăn:
-Cơ sở vật chất ở trường chưa đầy đủ, chưa có phòng riêng biệt để bồi dưỡng còn bồi dưỡng tạm trong phòng hội đồng ( trong năm)
- Kinh phí trả cho giáo viên bồi dưỡng chủ yếu do phụ huynh đóng góp , một số phụ huynh hoàn cảnh quá khó khăn không có điều kiện đóng cho con học, trong khi đó con họ có tố chất. .
II/ ĐÁNH GIÁ CHUNG Về CÔNG TÁC BồI DƯỡNG HọC SINH GIỏI NĂM HỌC 2008-2009:
1/ Công tác phát hiện học sinh giỏi, thành lập đội tuyển:
Trong từng năm đều tổ chức tuyển chọn đội tuyển để bối dưỡng, dự thi học sinh giỏi cấp huyện, chủ yếu thông qua đề xuất của giáo viên bộ môn, tổ chuyên môn, kết quả kỳ thi chọn do nhà tổ chức. Tuy nhiên nhìn chung công tác phát hiện, tuyển chọn chưa đảm bảo tính qui mô; bài bản; khoa học; phù hợp năng lực sở , nguyện vọng của học sinh; dẫn đến có một số học sinh chưa thật sự tự giác trong học tập, chưa xác định đúng động cơ học tập, miễn cưỡng
No_avatar
Bài viết của bạn viết hay phù hợp với tình hình chung của học sinh hiện nay.chẳng những ở địa phưong bạn có học sinh yếu mà ở thành phố của chúng tôi vẫn còn tồn tại tình trạng này, chắc là do cha mẹ cuộc sống mưu sinh thoi thì nhiệm vụ của chúng ta là dạy trẻ cho nên ngừoi, ...........
 
Gửi ý kiến