Violet
Dethi
8tuoilaptrinh

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

điều khiển tự động dành cho cơ khí

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Thảo
Ngày gửi: 17h:31' 30-05-2008
Dung lượng: 2.0 KB
Số lượt tải: 23
Số lượt thích: 0 người
Chuong 5: Thi.t k. h. th.ng di.u khi.n liên t.c

Khái ni.m
.nh hu.ng c.a các khâu hi.u ch.nh d. ch.t lu.ng c.a h. th.ng
thi.t k. h. th.ng dùng phuong pháp QĐNS
thi.t k. h. th.ng dùng phuong pháp bi.u d. Bode
thi. k. h. th.ng dùng phuong pháp phân c.c b. c.c
thi.t k. b.di.u khi.n PID

1. Khái ni.m: thi.t k.
là toàn b. quá tŕnh b. sung các thi.t b. ph.n c.ng cung nhu thu.t
toán ph.n m.m vào h. cho tru.c d.du.c h. m.i th.a măn yêu c.u v. tính .n d.nh, d.
chính xác, dáp .ng quá d.,…
Hi.u ch.nh h.i ti.p

B.di.u khi.n n.i ti.p v.i hàm truy.n c.a h. h..


Các b.di.u khi.n: s.m pha, tr. pha, s.m tr.
pha, P, PD, PI, PID,…
Phuong pháp thi.t k.: QĐNS, bi.u d. Bode

Đi.u khi.n h.i ti.p tr.ng thái

T.t c. các tr.ng thái c.a h. th.ng du.c ph.n h.i tr. v. ngơ vào


.nh hu.ng c.a các khâu hi.u ch.nh d.n h. th.ng

.nh hu.ng c.a c.c

Thêm 2 c.c có ph.n th.c âm vào hàm truy.n h. h. th́ QĐNS c.a h. kín có xu hu.ng ti.n
v. phía tr.c .o, h. th.ng s. kém .n d.nh hon, d. d. tr. biên và d. d. tr. pha gi.m, d. quá
di.u ch.nh tang.


.nh hu.ng c.a zero
khi thêm 1 zero có ph.n th.c âm vào hàm truy.n h. h. th́ QĐNS c.a h.
kín có xu hu.ng
xa tr.c .o, do dó h. th.ng .n d.nh hon, d. d. tr. biên và d. d. tr. pha tang, d. quá di.u
ch.nh gi.m..nh hu.ng c.a khâu hi.u ch.nh s.m pha


.nh hu.ng c.a khâu hi.u ch.nh tr. pha


.nh hu.ng c.a khâu hi.u ch.nh s.m tr. pha


.nh hu.ng c.a khâu hi.u ch.nh t. l. (P)


.nh hu.ng c.a khâu vi phân t. l..nh hu.ng c.a khâu tích phân t. l. PI


.nh huong c.a PID


Thi.t k. h. th.ng di.u khi.n liên t.c b.ng phuong pháp qu.
d.o nghi.m s.
Thi.t k. h. th.ng di.u khi.n liên t.c b.ng phuong pháp bi.u d. BODE


Thi.t k. B.di.u khi.n PID

Phuong pháp Ziegler-Nichols

Tru.ng h.p 1:Phuong pháp Ziegler-Nichols

Tru.ng h.p 2:Phuong pháp gi.i tích thi.t k. PID


Thi.t k. b.di.u khi.n h.i ti.p tr.ng thái dùng phuong pháp phân b. c.c


Tính di.u khi.n du.c (Controlability)


 
Gửi ý kiến