Banner-dethi-1090_logo1
Banner-dethi-1090_logo2

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Đề cương ôn tập hoá học 9 học kì II

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Chánh (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:16' 20-04-2010
Dung lượng: 240.5 KB
Số lượt tải: 532
Số lượt thích: 0 ngườiTRƯỜNG THCS MỸ HOÀ ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II 09-10
TỔ : HOÁ - SINH Môn: HOÁ HỌC 9
I/ TRẮC NGHIỆM : Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng ở đầu câu đúng
1/Tính chất nào sau đây không phải là của khí clo:
A) Tan hoàn toàn trong nước B) Có màu vàng lục C) Có tính tẩy trắng khi ẩm D) Có mùi hắc , rất độc
2/ Số công thức cấu tạo có thể ứng với công thức phân tử C4H10 là: A/ 1 B/ 2 C/ 3 D/ 4
3/Những dãy chất nào sau đây đều là hiđro cacbon :
A) FeCl2 , C2H6O , CH4 , NaHCO3 B) NaC6H5 , CH4O , HNO3 , C6H6
C) CH4 , C2H4 , C2H2 , C6H6 D) CH3NO2 , CH3Br , NaOH
4/Trong các dãy chất sau dãy chất nào là dẫn xuất của hiđro cacbon :
A) CH4 ,C2H4O,C2H2 C)C2H2 , C2H4 , C2H6 B) CH3Cl , C2H6O , C6H5NO2 D) C2H4O2 , C6H6Cl6 , C6H6
5/ Chỉ ra cặp chất đều làm mất màu dung dịch Brôm:
A) CH4 , C2H4 B) C2H4 , C6H6 C)C2H2 , C2H4 D) C6H6 , CH4
6/ Chỉ dùng quỳ tím và kim loại Na có thể phân biệt 3 dung dịch nào sau đây :
A) HCl , CH3COOH , C2H5OH , C) CH3COOH , C2H5OH , H2O
B) CH3COOH , C2H5OH , C6H6 D) C2H5OH , H2O , NaOH
7/ Hợp chất hữu cơ nào sau đây tác dụng được với : Na , Na2CO3
A) CH3COOH B) C2H5OH C) C6H6 D) CH3- O- CH3
8/ Có 3 lọ chứa các dd sau: rượu êtylic , glucozơ , axit axêtic .Dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt :
A) Giấy quỳ tím và Na B) Na và AgNO3 / NH3 C) Giấy quỳ tím và AgNO3 / NH3 D) Tất cả đều đúng
9/ Có 1 lọ đựng 650ml rượu êtylic , độ rượu 400, Thể tích rượu êtylic nguyên chất có trong lọ :
A) 250ml B) 160ml C) 150ml D) 260ml
10/ Đốt cháy 0,5mol Hiđrocacbon X thu được 22g CO2 , X là :
A) CH4 B) C2H4 C) C2H2 D) C6H6
11/ Dẫn 0, 15 mol hỗn hợp gồm CH4 và C2H4 qua bình đựng dung dịch Brom dư:
Khối lượng bình tăng thêm 1,4 g . Khí thoát ra bình là khí có khối lượng :
A) Khí C2H4 , khối lượng 1,4g B) Khí CH4 , khối lượng 1,6g
C) Khí C2H2 và khí CH4 , khối lượng 2,4g D) Khí CH4 và CO2 , khối lượng 3g
12/ Những Hiđrocacbon nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn :
A) Êtylen B) Benzen C) Axêtylen D) Mêtan
13/Nguyên tố A có số hiệu nguyên tử bằng 16,nguyên tử của nguyên tố A có mấy lớp electron ?
A.1 lớp B. 2 lớp C. 3 lớp D. 4 lớp
14.Cho 8,1 gam kim loại M tác dụng với khí Clo dư thu được 40,05 gam muối.Kim loại M là:
A. Fe B. Al C. Mg D. Cu
15.Khả năng hấp phụ cao là đặc tính của chất nào ?
A. Than chì B. Than đá C.Than hoạt tính D.Kim cương
16.Giấm ăn là dd của axit axêtic trong nước,trong đó nồng độ axit axêtic từ 2% đến 5 % lượng axit tối thiểu có trong 1 lít giấm ăn là:
A. 22,0 gam B.20,2 gam C.20,0 gam D. 21,2 gam
17.Tính chất hoá học nào không phải của êtylen:
A.Phản ứng trùng hợp B.Phản ứng cộng với dung dịch brom
C. Phản ứng với natri D.Phản ứng cộng với hiđrô xúc tác niken
18.Trong các chất sau,chất nào có phản ứng tráng bạc:
A.Xenlulôzơ B.Glucôzơ C.P rôtêin D.Tinh bột
11.Chọn thí nghiệm nào sau đây để phân biệt benzen và dầu đậu nành (dầu ăn) :
A.Hoà tan vào nước. B.Cho tác dụng vớI kim loại natri
C.Thử bằng dung dịch brom D.Tác dụng vớI dung dịch NaOH, đun nóng
19/Có hiện tượng gì xảy ra khi cho dung dịch H2SO4 vào một ống nghiệm chứa dung dịch NaHCO3:
A/ Không có hiện tượng gì. B/ Tạo kết tủa trắng trong
 
Gửi ý kiến