Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN NĂM 2009

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Loan (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:38' 13-05-2010
Dung lượng: 66.0 KB
Số lượt tải: 5944
Số lượt thích: 0 người
ĐẢNG BỘ: THỊ TRẤN CAM LỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ : Trường TH Hồ Chơn Nhơn

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
NĂM 2009
...........
Họ và tên : Nguyễn Thị Loan
Ngày tháng năm sinh 6 /6/1966
Ngày vào Đảng : 21 /12/2005 Chính thức : 21/12/2006
Chức vụ , đơn vị công tác hiện nay Giáo viên trường tiểu học Hồ Chơn Nhơn
Căn cứ vào nhiệm vụ đảng viên ,chức trách nhiệm vụ chuyên môn được giao
.Bản thân tôi tự kiểm điểm đánh giá những ưu, khuyết điểm trong năm 2009 như sau :
I Phần tự đánh giá :
1 .Về tư tưởng chính :
*Sự kiên định đối với đường lối chính sách của Đảng mục tiêu độc lập tộc và chủ nghiã xã hội ,luôn luôn trung thành với chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởngHồ Chí Minh
Có lập trường quan điểm vững vàng không hoang mang giao động trước mọi vấn đề xảy ra chấp hành tốt mọi chủ trương , đường lối nghị quyết của Đảng và chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Có tính thần học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị qua các buổi học bồi dưỡng chính trị do các cấp tổ chức . Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ qua các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn do phòng , trường tổ chức .
Bản thân tự học tự rèn , tích cực tham gia dự giờ thăm lớp nhằm học hỏi rút kinh nghiệm và nâng cao vốn kiến thức , nhiệt tình trong mọi công việc được giao
2 . Về phẩm chất đạo đức, lối sống :
Bản thân luôn tự tu dưỡng đạo đức lối sống , gương mẫu của người Đảng viên , có tinh thần tiết kiệm, luôn đấu tranh phòng chống tham nhũng , chống lãng phí .
Thực hiện tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh “chấp hành nghiêm chỉnh các Quy dịnh của Bộ chính trị về những điều cấm đảng viên không được làm
Luôn gần gũi và thương yêu học sinh , có quan hệ tốt với phụ huynh học sinh , không xúc phạm đến danh dự ,nhân cách của học sinh và được nhân dân yêu mến và tin yêu .
Luôn giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng , thể mối đoàn kết trong chi bộ
Quan hệ với nhân dân , tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân , thực hiện quy chế dân chủ cơ sở
3 .Về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao :
Trong năm học 2009 bản thân có tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ mà nhà trường giao phó . Bản thân được phân công trực tiếp giảng dạy nên tôi đã xác định rõ mục nhiệm vụ của mình luôn tự phấn đấu tốt trong mọi lĩnh vực công tác được giao . Bản thân luôn chấp hành tốt mọ quy chế chuyên môn .Soạn bài nghiêm túc , hồ sơ dầy đủ đẩm bảo chất lượng , tích cực học hỏi bạn bè anh chị em đồng nghiệp nhằm nâng cao chuyên môn tay nghề , thường xuyên tự học tự rèn qua việc truy cập mang, đọc thênm nhiều dách báo .
Thực hiện và chấp hành tốt quyền và nghĩa vụ công nhân nơi cư trú như tham gia đóng góp các nguồn quỹ phúc lợi , Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt ở địa phương .
Có ý thức xây dựng tổ chức đảng chính quyền ,các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương ,cơ quan đơn vị
Nhưng mặt còn hạn chế khả năng tiếp cận với công nghệ thông tin chưa được thành thạo, nhạy bén trong phương pháp đổi mới dạy học
4. Về tổ chức kỷ luật :
Thực hiện nguyên tác tập trung dân chủ , tự phê bình và tự phê bình , ý thức tổ chức kỷ luật , phục tùng sự phân công điều động của tổ chức .
Việc thực hiện chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quyđịnh , thực hiện nội quy quy chế của tổ chức đảng , cơ quan đoàn thể .
Hạn chế : Tinh thần phê và tự phê chưa cao
II . Phương hướng công tác , biện pháp khắc phục sửa chữa những khuyết điểm :
Bản thâ phát huy những mặt tốt và cố gắng khắc phục những hạn chế của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao phó.
Trong năm qua nhờ có ý thức phấn đấu vươn lên trong mọi lỉnh vực công tác chấp
hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước mọi nội quy , quy chế của nhà trường, địa phương, có mối quan hệ ch ặt chẻ trong Đảng và chính quyền địa phương do đó bản thân tôi không mắc phải một khuyết diểm nào luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm được giao ..

* Tự xếp loại : .... Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ.Cam lộ ngày 7 tháng 12 năm 2009
Người viết
 
Gửi ý kiến