Violet
Dethi

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Đề thi, Kiểm tra

de kiem tra 1 tet 19-ds

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trân Văn Bắc
Ngày gửi: 22h:40' 09-11-2008
Dung lượng: 72.0 KB
Số lượt tải: 216
Số lượt thích: 0 người
BÀI KIỂM TRA 45’ (SỐ 1)
MÔN ĐẠI SỐ 8
Điểm
Nhận xét của thầy cô


PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ).
Câu 1: Khoanh tròn câu đúng.
a. (x-2)2=x2-2x-4 b. (x-y)2=x2-y2 c. x2-4=(x+4)(x-4) d. (x-5)2=x2-10x+25
Câu 2: Khoanh tròn câu đúng. Tính : (-4x)(5x-2y)=?
a. –20x2-8xy b. 20x2 +8xy c. –20x2+8xy d. Cả a,b,c đều sai.
Câu3: Khoanh tròn câu sai. Phân tích các đa thức thành nhân tử:
a. -3ax-3ay= -3a(x+y) b. x3-3x2y+3xy2-y3=(x-y)3 c. 4x2-y2=(2x+y)(2x-y) d. x3+49=(x+7)3
Câu 4: Đơn thức M = 5x2y chia hết cho:
a. -5x3 b. 1/2x2y c. -5xy2 d. -5x2y2
Câu 5: Tính giá trị của P= x2-2xy+y2 tại x=2007; y=1007
a.P= 1000 b. P=10.000 c. P=1.000.000 d. kết quả khác
Câu 6: Tìm x biết: x2-3 = 0
a. b. c. d. x3
câu 7.câu nào sai

A) (a - b)2 = (b - a)2.
B)(a - b)3 = (b - a)3.
C) (a - b)2 = (- a + b)2.
D) (a - b)3 = - (b - a)3.

 Câu 8. Kết quả của tích: (2x + y)( 2x - y) là:
A. 2x3 - y3 B. x2 - y2 C. 4x3 - y2 D. 4x2 - y2
PHẦN TỰ LUẬN(7đ)
Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
ax+ay+xz+yz
9x2-25y2
2x3+4x2y+2xy2-2xz2
3x2-16x+5
Bài 2:Thực hiện phép tính.tìm x
342+242-48.34
10,3 . 9,7 - 9,7 . 03 + 10,32 – 10,3 . 0,3
3x(4-6x)=0
3x3 +2x2 =19x - 6
Bài 4: Tìm a để x3-2x2+5x+a chia hết cho x-3
Bài 5: Chứng minh rằng:
(với mọi x,y thuộc R).
--- ((( ---
Bài Làm:
Đáp án:
Phần trắc nghiệm: (3đ)
1-d; 2-c; 3-d; 4-b; 5-c; 6-a.
Phần tự luận: (7đ)
Bài 1 (2đ)
ax+ay+xz+yz= (ax+ay)+(xz+yz)=a(x+y)+z(x+y)=(x+y)(a+z) 0.5 đ
9x2-25y2=(3x)2-(5y)2=(3x-5y)(3x+5y) 0.5 đ
2x3+4x2y+2xy2-2xz2 =2x(x2+2xy+y2-z2)=2x[(x+y)2-z2]=2x(x+y+z)(x+y-z) 0.5 đ
x2-6x+5=x2-x-5x+5=(x2-x)-(5x-5)=x(x-1)-5(x-1)=(x-1)(x-5) 0.5 đ
mỗi câu 0,5đ
Bài 2 (1đ) A= (x-3)( x+3)-2x(x-7)+x2-14x+19
A= x2-9-2x2+14x+ x2-14x+19 0.5 đ
A=10.
 
Gửi ý kiến